Taalkabaal!

Op vrijdag 1 november vindt de 36e  Landelijke studiedag van Levende Talen plaats in de Jaarbeurs van Utrecht. Het motto van de dag luidt Taalkabaal!

 

Kabaal: herrie en gedoe, nieuw geluid, rumoer en spektakel of kabbâlâh, Hebreeuws voor verklaring van geheime en heilige teksten? Hoe dan ook: taal die hardop klinkt, communiceert. Ze vertelt wat voor ons betekenis heeft, gedachten én gevoelens. We beginnen met mompelen en fluisteren, maar als dat niet werkt, spreken we ons hardop uit. We geven onze nadrukkelijke mening. We roepen om aandacht. Als we ons toch nog onbegrepen voelen, schreeuwen we onze woorden naar de ander, in de hoop dat die ons gelijk erkent. Als we maar gehoord worden. Taal is kabaal.

Curriculum.nu maakt kabaal over doorlopende leerlijnen, samenhang tussen vakken en hoe de (VO)leerling beter te motiveren? Onze taalvakken zijn bij uitstek geschikt de doelen van burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden te realiseren.

De Landelijke Studiedag voorziet iedereen die zich met taalonderwijs bezig houdt, met 58 verschillende workshops, van nieuwe geluiden, kabaal op zowel het gebied van de inhoud als de didactiek.

De dag wordt geopend door een persoonlijkheid die zijn licht doet schijnen op Taalkabaal en afgesloten met de uitreiking van het Europees Talenlabel en een passend cabaret.

Bent u geïnteresseerd in de Landelijke Studiedag, wilt u weten wie dit jaar de dag zal openen en hoe de dag wordt afgesloten, lees hierover meer op onze website www.levendetalen.nl en Facebook.