Taal verbindt!

U kunt een aantal presentaties/materiaal uit de workshops downloaden.

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Taal hoort in het rijtje van Cultuur met een grote C. Een vreemde taal leren is je verdiepen in de cultuur van de ander. Dat leidt tot inzicht, begrip, (ver)binding en waarden waar onze globaliserende samenleving beter van wordt.

Vreemde talen zijn ook een ingang in de cultuur met de kleine c: zaken doen, politiek bedrijven, omgangsvormen, beleefdheden; de dingen die in een ander cultuurgebied net even anders zijn.

Wanneer je je leerlingen kennis laat maken met die ‘interculturele competenties’ dan draag je bij aan hun betere toerusting voor een samenleving die steeds complexer wordt. En is dat niet wat we onze leerlingen allemaal toewensen?

Tijdens de Landelijke Studiedag bieden we iedereen die aan taalonderwijs verbonden is de gelegenheid zich te professionaliseren op zowel het gebied van de inhoud als de didactiek van het taalonderwijs.