Taal in beeld

Op vrijdag 2 november brengen wij voor de 35e keer ‘Taal in beeld’ met de Landelijke studiedag van Levende Talen in de Jaarbeurs van Utrecht.

Taaldocenten zoeken dagelijks de balans tussen vaardigheden, communicatie, cultuur en literatuur, tussen enerzijds taal als doel en anderzijds taal als middel.

Bij ‘ taal leren als doel’ neemt het beeld, het beeldscherm een steeds prominentere plek in en verdiepen docenten zich in zaken als Online geletterdheid, de vraag of je effectiever leert uit je boek of van je scherm en welke didactiek passend is bij multimediale leermiddelen?

Bij ‘taal gebruiken als middel’ leggen lessen in moedertaal, vaktaal en de vreemde taal het fundament voor ontwikkeling en leren en bevordert meer ‘taal in beeld’ het wereldburgerschap en de interculturele competentie van onze leerlingen.

Vanuit haar visie op het taalvak en de onderkenning van het belang van taal pleit de vakvereniging  om taal goed in beeld te houden in het vernieuwde curriculum en biedt zij met de  studiedag in november weer een 50-tal workshops aan waarmee studenten, docenten en iedereen die aan taalonderwijs verbonden is, zich gericht kunnen professionaliseren.

Dagprogramma LSD2018

Workshopoverzicht LSD2018

Aanmelden

Leden kunnen zich inschrijven door in te loggen op https://levendetalen.nl/ en te klikken op: aanmelden lsd 2018.

Niet-leden kunnen zich inschrijven via onderstaande link:

Inschrijfformulier niet-leden

Kosten

Leden van Levende Talen betalen voor deze dag € 110 en als u zich vóór 27 september aanmeldt betaalt u € 95. Niet-leden betalen € 185 en studenten € 55. Groepskorting vanaf 7 personen werkzaam op dezelfde school. (10 euro korting per persoon.)

 

Speciale actie voor nieuwe leden

Deelname aan de studiedag én lidmaatschap van de vereniging – normaal € 85 per jaar – tot eind 2019 voor € 185. Levende Talen biedt daarvoor een vakbondslidmaatschap,
kortingen en voorrang bij congressen en studiedagen, informatie via het Levende Talen
Magazine (acht keer per jaar) en het Levende Talen Tijdschrift (vier keer per jaar), de website en de nieuwsbrieven van de verschillende secties.