Category Archives: workshopgevern-z

Wilma van der Westen

Wilma van der Westen werkt als onderzoeker Taalbeleid Hoger Onderwijs bij De Haagse Hogeschool en doet promotieonderzoek naar taalleerstrategieën van studenten hoger onderwijs bij de UvA. Daarnaast is zij educatief auteur (o.a. Alfa Nt2, Goed geschreven, Welgespeld, Succes met Taal). A30 Wat te doen met lidwoordfouten? In Nt2, ISK, vo, mbo en ho

Uriël Schuurs

Uriël Schuurs werkt sinds enkele jaren bij het Cito in Arnhem. Daar is hij onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de examens Nederlands. Daarnaast publiceert hij met regelmaat over tekstanalyse en verzorgt hij communicatietrainingen voor het bedrijfsleven. A29 Andere toetsen Nederlands in de bovenbouw? Een viertal voorbeelden

Jeroen Rutten

Jeroen Rutten is een student Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft het project ”Studis unterwegs” in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam ontwikkeld. A25 Studis unterwegs: Duits(land) als onderwerp voor het profielwerkstuk

Nezjma Ramdas

Wim Maas is vakdidacticus Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent Nederlands en ckv aan de CSG Jan Arentsz te Alkmaar. Nezjma Ramdas en Tessa Beuse deden voor hun praktijkonderzoek aan de universitaire lerarenopleiding onderzoek naar het gebruik van de graphic novel in de klas.   A20 De graphic novel: stimulans voor vocabulaireverwerving en leesplezier

Marlies Rijbroek

Over zichzelf vertelt Marlies Rijbroek: Ik ben hogeschooldocent en consultant modern vreemde talen bij de afdeling Onderwijs van Hogeschool Windesheim. Ik ben afgestudeerd in linguïstiek, pedagogiek, speciaal onderwijs en schoolmanagement. Ik ben gespecialiseerd in vreemde talen didactiek, CLIL (content and language integrated learning) en taalcoaching. Ik heb onderzoek gedaan naar effectieve methoden om Chinees als buitenlandse taal te onderwijzen. Dit heeft zich vertaald in een succesvolle ‘Flipped the classroom’ blended learning minor Chinese taal en cultuur. Daarnaast geef ik pedagogische

Trea Scholten

Annemarie van den Brink en Trea Scholten studeerden Spaans en Nederlands en zijn beiden schrijver en schrijfdocent Creatief schrijven. Vanuit hun schrijfbedrijf Tools voor taal geven ze op scholen en in bibliotheken en bedrijven workshops en trainingen Creatief schrijven. Annemarie en Trea zijn auteur van het NT-2 Cahier Creatief Schrijven, verschenen bij Boom Uitgevers (tweede druk, 2018). www.toolsvoortaal.nl  A.4 Creatief schrijven in je taalvak

« Older Entries