Category Archives: WorkshoprondeB_2018

B33 Música y literatura ¿una combinación posible?

María Fernanda Martino Ávila Conferencia de cierre de la Jornada de estudio de español Levende Talen En este taller hablaremos de literatura, cine y música. ¿Cómo los combinamos? Introducir literatura en nuestras clases de ELE no siempre es tarea f ácil. Sin embargo, el cine y la música nos pueden facilitar la tarea. Trabajaremos algunas ideas para implementar actividades didácticas y estimular la imaginación de nuestros alumnos a través de la literatura latinoamericana. Las actividades se pueden adaptar a necesidades

B31 De meningvormende discussie; Effectief inzetten van mondelinge taalvaardigheid – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Imane Bentaher & Joke Morshuis Hogeschool van Amsterdam Leerlingen vinden het leuk om hun mening te uiten in de klas en zijn gemotiveerd voor de werkvorm ‘discussie’. Docenten vinden het een uitdaging om met lastige meningen om te gaan in de klas. In deze workshop oefenen we met werkvormen voor discussie en mondelinge vaardigheden, ondersteund door recent onderzoek van Imane Bentaher. We maken gebruik van hedendaagse aansprekende fictieteksten om de mondelinge vaardigheid te oefenen in de

B30 Onrust in de klas

Theo Kuijpers (Sg Were Di) & David van Dam (Van Maerlant Den Bosch) Sg Were Di / Van Maerlant Den Bosch Aan de hand van het interactieve verhaal Onrust ontdek je hoe leerlingen taal als middel gebruiken om hun rol in het verhaal te verdiepen en zich met taal te ontwikkelen tot bewuste wereldburger. Vervolgens onderzoek je hoe je zelf een verhaal kunt ontwerpen waarin de leerlingen hun visie op de maatschappij ontwikkelen en alle taalvaardigheden in natuurlijke samenhang gebruiken. Op

B29 Omgaan met het correctievoorschrift Nederlands havo/vwo – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Karin Heesters (Cito) & Huub van den Bergh (Universiteit Utrecht) Cito / Universiteit Utrecht Na een korte vakspecifieke introductie op de opbouw van het correctievoorschrift in algemene zin laten we zien hoe de correctievoorschriften tot stand komen, wat voor ons belangrijk is bij het opstellen van een correctievoorschrift, wat mogelijke problemen zijn en hoe we die proberen op te lossen. Ook wordt ingegaan op hoe met de correctievoorschriften Nederlands voor havo/vwo moet worden omgegaan. Daarbij komen

B27 Burgerschapsonderwijs bij Frans: hoe doe je dat?

Liesbeth Breek Petrus Canisius College Alkmaar In deze workshop ontvangt u twee volledig uitgewerkte projecten. Ma chambre dans le monde is gebaseerd op het werk van de fotograaf James Morrison die foto’s heeft gemaakt van kamers van kinderen en jongeren over de hele wereld. Sur le chemin de l’école is een lessenserie rondom educatie en bewustwording van duurzame ontwikkelingsdoelen. Verder gaat u aan de slag met enkele werkvormen die tot doel hebben om democratisch burgerschap bij leerlingen te bevorderen. Doelgroep(en)

B25 Workshop Sprechen und Schreiben: einfach Klasse! – Geannuleerd

Silke Meyer Uitgeverij Deviant Op zoek naar manieren om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces? In de workshop gaat u aan de hand van de vaardigheden ‘gesprekken voeren’ en ‘schrijven met peerfeedback’ aan de slag. Er worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt een korte introductie van de methode Klasse! We leggen uit wat peerfeedback is; we bespreken de opbrengsten van peerfeedback voor leerling én docent; we gaan in op de effectiviteit van peerfeedback; we geven voorbeelden van effectieve peerfeedback;

B23 Plaatjes en praatjes; Graphic novels in de mvt-les voor de leesschuwe leerling

Jasmijn Bloemert Rijksuniversiteit Groningen Het medium waar taal letterlijk in beeld komt is de graphic novel. Een krachtig medium dat leesschuwe leerlingen kan verleiden tot het maken van bewuste en plezierige leeskilometers. Maar waar moet je beginnen? Hoe doceer je een graphic novel in de mvt-les? Hoe kun je een graphic novel inzetten om de taalontwikkeling van je leerlingen te bevorderen, ze te laten nadenken over taalbewustzijn en ze te prikkelen met vragen over interculturele kwesties? Aan de hand van

B20 ERK in Arabisch, Fries, Russisch, Spaans en Turks – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Esther van Loo & Anneke de Graaf Cito /Levende Talen Binnen Cito is een onderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan hoe leerlingprestaties op de eindexamens leesvaardigheid Arabisch, Fries, Russisch Spaans en Turks geduid kunnen worden in ERK-termen. Tijdens deze workshop neemt u kort kennis van de uitkomsten, en op basis daarvan willen we, in klein gezelschap van docenten Arabisch, Fries, Russisch, Spaans en Turks ERK-ervaringen uitwisselen, enige vergelijkingen van het CE-examenmateriaal uitvoeren en bekijken hoe deze talen

B19 Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Sergej Visser (Bureau ICE) Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren gebruiken. Talenonderwijs kent drie deelgebieden: de kennisbasis (woordenschat en grammatica), de vaardigheden (receptief: lezen en luisteren, en productief: spreken en schrijven) en het literatuuronderwijs. Elk van deze onderdelen kun je effectiever en leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten. Om formatief te kunnen evalueren, heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Een leerling maakt een opdracht, krijgt daar feedback

B17 TIA’s lezen – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Natalie Schols & Wilma Vrijs Cito TIA’s, wat zijn dat? Hoe lees je die? Wat heb je eraan? De examens worden na afname uitgebreid statistisch geanalyseerd. En al die gegevens worden openbaar gemaakt. Maar daar heb je als docent alleen wat aan als je weet waar je naar kijkt en wat de cijfers betekenen. Stap voor stap nemen Wilma Vrijs en Natalie Schols je mee door de vele pagina’s met cijfertjes. Als je eenmaal weet wat

« Older Entries