Europees Talenlabel

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Joany Doornik: 070 4260 200. Of mail talenlabel@nuffic.nl.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

  • Het is innovatief, origineel en creatief.
  • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
  • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
  • Het is overdraagbaar.
  • Het is internationaal georiënteerd.
  • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen presenteren alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury en het publiek kiezen daarna de winnaars.

De jury van het Europees Talenlabel bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit diverse geledingen van de samenleving.

De prijswinnaars ontvangen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook ontvangen ze een geldbedrag. Daarnaast mogen de winnaars het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

  • 1e prijs: € 5.000
  • 2e prijs: € 2.000
  • 3e prijs: € 1.000
  • publieksprijs: € 1.250

Winnaars 2019

In 2019 was het thema “Samen Sterk: taal en inclusie”.