Lid worden

We hebben verschillende lidmaatschappen:
1. Lidmaatschap
2. Partnerlidmaatschap
3. Lidmaatschap voor leden die buiten Nederland wonen
4. Lidmaatschap gepensioneerden
5. Lidmaatschap aspirant-lid
6. Lidmaatschap leraar in opleiding (LIO)

U kunt zich aanmelden als lid als u talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. We hebben leden in alle onderwijssegmenten, van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap. Aspirant-leden en student-leden genieten beperkte lidmaatschapsrechten.

Contributies op jaarbasis in 2017:

1. Gewoon lid: € 85
2. Partnerlid: € 45
3. Buitenlands lid: € 90
4. Gepensioneerd lid: € 45
5. Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk): € 45
6. LIO/student: € 25

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Stel dat u zich op 15 juni als gewoon lid aanmeldt, betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 42,50 euro voor de rest van het jaar.

Meld u aan via het aanmeldformulier. Als u zich aanmeldt als lid, verklaart u daarmee tevens kennis genomen te hebben van de statuten van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en akkoord te gaan met de bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap.

Betalen contributie

Opzeggen lidmaatschap