Tag Archives: Alle sectoren

B 22 Introducing Cambridge English exams at your school

Jody Hoekstra (Exams Operations Manager, British Council), Join this practical presentation on the Cambridge English exams and how to integrate the exams into your school. Find out how the exams, suitable for all levels and schools (VWO, HAVO and VMBO), can give your students confidence and skills to communicate with people worldwide. Learn about the various levels of exams and which exam suits your students’ needs best. Hear from a school already taking the exams and how their students have

A 06 Autobiografische vertellingen vanaf het niveau A1 van het ERK

Françoise Lucas HAN Het genre van de autobiografie biedt talrijke perspectieven om vanaf het niveau A1 van het ERK taalvaardigheden te oefenen. Informatie over jezelf geven en die informatie met anderen uitwisselen kan op een ludieke en creatieve wijze in de taalles uitgevoerd worden. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met activiteiten rondom de autobiografie die in de klas ingezet kunnen worden.

B 18 Draagvlak creëren voor de buurtalen Duits en Frans; hoe doe je dat?

Trees Aler (sectiebestuur Frans LT) & Carel van den Burg (CPS, sectiebestuur Duits LT) In een tijd waarin het onderwijs Duits en Frans onder druk staat, omdat men te vaak denkt dat de beheersing van het Engels voldoet, is het belangrijk nieuwe strategieën te ontwerpen om draagvlak te creëren voor de buurtalen en besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. Welke strategieën willen we in een eventueel aangepaste vorm behouden en welke nieuwe hebben we nodig? En waarom? In gesprek met de deelnemers aan

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

B 04 Lessen in orde

Peter Teitler Het Baken Park Lyceum Goed klassenmanagement en orde houden zijn de basale voorwaarden om een plezierig leer- en leefklimaat in de klas te creëren, waarbij differentiëren en omgaan met verschillen in zowel gedrag, niveau als zelfstandigheid sleutelwoorden zijn. De workshop is geschikt voor docenten: Alle talen De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: Alle sectoren De voertaal in de workshop is: Nederlands

A 07 Praktische gamification in de klas

Bart Giethoorn Playbook Gamification Hoe komt het dat sommige leerlingen in de les geen 5 minuten hun aandacht erbij kunnen houden, maar wel urenlang geconcentreerd een spel kunnen spelen? En hoe kunnen we diezelfde spelprincipes gebruiken om ons lesontwerp te verbeteren? Dat zijn de vragen die we in deze workshop proberen te beantwoorden. Hopelijk leidt dat tot leerlingen die zich krachtig voelen; leerlingen die betekenisvolle keuzes kunnen maken, initiatief durven nemen, niet bang zijn om te experimenteren en dit het

A 08 Differentiëren in het talenonderwijs: kleine ingrepen, grote effecten

Johan Keijzer & Karen Verheggen & Det van Gils (De Talengroep) Differentiëren in de lessen moderne vreemde talen en NT2: hoe doe ik dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als docent en trainer bij APS is in november 2016 bij uitgeverij Coutinho het praktijkboek rond dit thema verschenen. Tijdens deze workshop leert en ervaart u hoe u bij alle taalvaardigheden small, medium en large kunt differentiëren. Aan de hand van nieuwe, spannende en creatieve werkvormen met duidelijke instructie, bekijken

B 08 Beter-websites voor de talen

Jan van Thiel (Nu Beter Frans) & Chantal Weststrate Elke werkdag een paar minuten oefenen heeft meer effect dan een intensieve cursus van enkele dagen. De Beter-websites bieden voor Nederlands, Frans, Duits en Engels elke dag, gratis, vier korte oefeningen waarmee je op je eigen niveau je kennis van deze talen kunt checken en oefenen. De Beter-websites hebben drie niveaus (1 is makkelijk, 3 is moeilijk). In de workshop leggen we uit hoe de websites ontstaan zijn, hoe ze worden

B 09 Storytelling technieken in het tweede taalonderwijs

Xi Zeng xixiStudio taal & spel Taal verbindt alleen wanneer men op de juiste manier vertelt en met aandacht luistert. De kunstvorm van het ‘storytelling’ is bijzonder geschikt voor vertellen en aandacht vragen. Ik introduceer in deze workshop drie groepsspelletjes die in de storytelling cursus worden gebruikt. Zo kan men een taal gaan leren samen met de anderen, de ruimte, het lichaam en de emoties. De deelnemers kunnen de werkvormen van de workshop in hun klas toepassen voor groepsbinding, het

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

« Older Entries