Tag Archives: Alle sectoren

B20 ERK in Arabisch, Fries, Russisch, Spaans en Turks – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Esther van Loo & Anneke de Graaf Cito /Levende Talen Binnen Cito is een onderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan hoe leerlingprestaties op de eindexamens leesvaardigheid Arabisch, Fries, Russisch Spaans en Turks geduid kunnen worden in ERK-termen. Tijdens deze workshop neemt u kort kennis van de uitkomsten, en op basis daarvan willen we, in klein gezelschap van docenten Arabisch, Fries, Russisch, Spaans en Turks ERK-ervaringen uitwisselen, enige vergelijkingen van het CE-examenmateriaal uitvoeren en bekijken hoe deze talen

B19 Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Sergej Visser (Bureau ICE) Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren gebruiken. Talenonderwijs kent drie deelgebieden: de kennisbasis (woordenschat en grammatica), de vaardigheden (receptief: lezen en luisteren, en productief: spreken en schrijven) en het literatuuronderwijs. Elk van deze onderdelen kun je effectiever en leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten. Om formatief te kunnen evalueren, heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Een leerling maakt een opdracht, krijgt daar feedback

B16 Activerende taaltools (aan de slag!)

Pascal Koole (ROC Midden Nederland) & Johan de Bruin (2BLearning) Met H5P-tools (gratis) maak je spetterende quizzen, dialog cards, flash cards, interactieve video en nog veel meer. Deze kun je vervolgens embedden in je eigen leeromgeving. Zo kunnen leerlingen oefenen en leren waar ze staan. Met Mentimeter kun je als docent checken wat jouw klassen beheersen of nog niet en daarop bijsturen in de les. Het is niet moeilijk en je mag zelf kiezen wat je wilt maken. Neem je laptop en

B14 Cultuur in beeld. Culturele onderwerpen voor de taalles

Françoise Lucas Hogeschool van Arnhem en Nijmegen In deze workshop wordt een groot aantal activiteiten gepresenteerd die docenten direct in de klas kunnen inzetten om cultuur in de taalles een plaats te geven. Onderwerpen als geografie, film, feesten, gastronomie gebruiken we om actief met taalvaardigheid aan de slag te gaan. Voorbeelden van de activiteiten waarmee gewerkt zal worden zijn: de geografie van het land van de doeltaal actief leren kennen aan de hand ansichtkaarten van belangrijke steden, voorkeuren voor films

B13 Debatteren; Effectief werken aan alle aspecten van mondelinge taalvaardigheid

Walter Freeman In deze workshop staat debatteren als lesmethode centraal. De effectiviteit van deze werkvorm wordt door de wetenschap onderstreept: leren debatteren zorgt voor betere taalvaardigheid, een verhoogd kritisch denkvermogen en meer zelfvertrouwen. In de workshop introduceren we hoe je gestructureerde, ontspannen en leuke debatten in de klas kunt voeren. Bovendien hebben we aandacht voor de praktische kant: hoe organiseer je een les, hoe beoordeel je leerlingen en hoe houd je de tijd in toom? Tot slot bespreken we welke

B.3 De kracht van het masker: Spreekvaardiger door drama in de klas

Kristina Goodnight (Hogeschool Utrecht) Zijn je leerlingen huiverig om in de doeltaal te spreken? En heb je te weinig tijd om nieuwe activiteiten te bedenken of kun je niet van de methode afwijken? Onderzoek laat zien dat leerlingen zich vrijer voelen om te spreken als ze in de huid van een personage kunnen kruipen. Hier ga je praktisch aan de slag met laagdrempelige, makkelijk inzetbare drama-activiteiten die aan elk taalniveau kunnen worden aangepast. We laten ook zien hoe je oefeningen

A30 Wat te doen met lidwoordfouten? In Nt2, ISK, vo, mbo en ho

Wilma van der Westen De Haagse Hogeschool / UvA Docenten Nederlands lopen aan tegen een toenemend aantal lidwoordfouten van hun leerlingen/studenten. Zij voelen zich verplicht hier ‘iets aan te doen’, maar weten niet altijd hoe en vallen vaak terug op ‘ouderwetse lidwoordoefeningen’. Eerst worden de lidwoorden en lidwoordafhankelijke vormen van het Nederlands geschetst (gebruik én betekenis) en welke ontwikkeling zich aftekent. Dan bekijken we verschillende lidwoordfouten vanuit de verwerving (moedertaalsprekers, twee/meertaligen) en vanuit het onderwijs. Ook het gevorderdenniveau (B2 en hoger)

A18 La cuisine d’échange – recepten voor een geslaagde taal- en schooluitwisseling

Sabine Jentges & Jana Hermann Radboud Universiteit Nijmegen In deze workshop gaan we met materiaalvoorstellen, suggesties voor activiteiten en projectideeën in op de mogelijkheden hoe uitwisselingen uitgevoerd, maar ook voorbereid en geëvalueerd kunnen worden. We geven tips voor de uitvoering en bespreken strategieën voor zowel het leren van een taal als ook van cultuurreflecterend vermogen. Er zullen tevens materiaalpakketten gepresenteerd worden, die in het kader van het Interregproject Nachbarsprache & Buurcultuur ontwikkeld zijn. Deze materiaalpakketten zijn al uitgeprobeerd en zijn

A17 Activerende werkvormen Chinees

Marlies Rijbroek Hogeschool Windesheim In deze workshop zullen – gekoppeld aan diverse in het Nederlandse onderwijssysteem gangbare pedagogische modellen – verschillende activerende werkvormen voor Chinees worden gepresenteerd. Op basis van een thema en inachtneming van onderwijskundige keuzes gaan deelnemers actief aan de slag om werkvormen te ontwerpen voor Chinees. Door de koppeling van pedagogische principes en de didactische uitwerking zullen de deelnemer praktische vaardigheden verwerven om de eigen lessen Chinees effectiever vorm te geven. Neem een laptop of smartphone mee. Doelgroep(en) workshop Chinees

A15 Motiveren van leerlingen door gamification

Rik van der Burg VSO Gentiaan College In de interactieve workshop maken de deelnemers kennis met de uitgangspunten van gamification. Ze ervaren een opdracht met elementen van gamification en maken kennis met enkele toepassingsmogelijkheden voor het vreemdetalenonderwijs. Verder worden de mogelijkheden voor de eigen lespraktijk verkend. De workshop is bijzonder geschikt voor docenten die werken in het v(s)o of met groepen leerlingen die speciale aandacht nodig hebben door differentiatie, passend en gepersonaliseerd onderwijs. Neem een laptop of smartphone mee. Doelgroep(en)

« Older Entries