Tag Archives: Alle talen

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

A 06 Autobiografische vertellingen vanaf het niveau A1 van het ERK

Françoise Lucas HAN Het genre van de autobiografie biedt talrijke perspectieven om vanaf het niveau A1 van het ERK taalvaardigheden te oefenen. Informatie over jezelf geven en die informatie met anderen uitwisselen kan op een ludieke en creatieve wijze in de taalles uitgevoerd worden. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met activiteiten rondom de autobiografie die in de klas ingezet kunnen worden.

A 01 Differentiëren: ook in de opleiding!

Maartje Visser & Annika Groenveld Differentiëren is een verplicht onderdeel van het Toezichtkader Voortgezet Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2014/2015 dat differentiëren onvoldoende aan bod komt op de lerarenopleidingen. De HvA biedt daarom sinds 2015–2016 in leerjaar 3 van lerarenopleidingen talen de module ‘Differentiëren: omgaan met verschillen’ aan. In deze workshop maakt u kennis met de module-onderdelen, hoort u welke kennis en vaardigheden studenten leren en krijgt u praktische werkvormen voor

B 01 Taalbewustzijn in het onderwijs: op naar taalbewust burgerschap

Workshop: B 01 Taalbewustzijn in het onderwijs: op naar taalbewust burgerschap Anna Kaal  Vrije Universiteit Amsterdam Taal is als het ware het ‘smeermiddel’ van de maatschappij; inzicht in de werking van dit smeermiddel, in de mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal, lijkt essentieel om als volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren. Het is de vraag of ons huidige curriculum leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol. Taalbewustzijn wordt dan ook vaak genoemd

B 11 Hoe weet ik wat mijn leerlingen nodig hebben?

Babette Meijer (HvA) & Janneke Geursen (Iclon) Differentiatie is een groot en abstract concept. In de professionele leergemeenschap (PLG) ‘Differentiatie en opbrengstgericht werken bij Engels in het TTO’ hebben we dit meer praktisch hanteerbaar gemaakt. Startpunt was het werken met een zogenaamde ‘Hele Taak’. De taak mag dan voor iedereen hetzelfde zijn, de invulling en de weg ernaartoe kunnen flink verschillen. Een van de belangrijkste stappen in het ontwerpproces bleek het vaststellen van het huidige niveau en de leerbehoeftes van

B 21 Formatief Toetsen

Mandy van der Linden Bureau ICE Bij formatief toetsen wordt in beeld gebracht waar de leerling staat, en wordt feedback gegeven die de leerling helpt in het leerproces. Het in beeld brengen en bijsturen van het leerproces kan zowel door de docent als door de leerling uitgevoerd worden. Hier is geen formeel toetsmoment/cijfer voor nodig. Maar hoe pas je dit toe in jouw lessencyclus? In deze workshop ga je aan de slag met werkvormen, die je meteen de volgende dag

B 04 Lessen in orde

Peter Teitler Het Baken Park Lyceum Goed klassenmanagement en orde houden zijn de basale voorwaarden om een plezierig leer- en leefklimaat in de klas te creëren, waarbij differentiëren en omgaan met verschillen in zowel gedrag, niveau als zelfstandigheid sleutelwoorden zijn. De workshop is geschikt voor docenten: Alle talen De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: Alle sectoren De voertaal in de workshop is: Nederlands

A 07 Praktische gamification in de klas

Bart Giethoorn Playbook Gamification Hoe komt het dat sommige leerlingen in de les geen 5 minuten hun aandacht erbij kunnen houden, maar wel urenlang geconcentreerd een spel kunnen spelen? En hoe kunnen we diezelfde spelprincipes gebruiken om ons lesontwerp te verbeteren? Dat zijn de vragen die we in deze workshop proberen te beantwoorden. Hopelijk leidt dat tot leerlingen die zich krachtig voelen; leerlingen die betekenisvolle keuzes kunnen maken, initiatief durven nemen, niet bang zijn om te experimenteren en dit het

A 13 Taal- en studievaardigheden voor een snelle start in het hbo

Jenny van der Ende Hogeschool Rotterdam Veel studenten ervaren een moeizame start in het hbo. Dit kan verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan de benodigde taal- en studievaardigheden. In de context van de opleiding kunnen studenten leren hoe ze een actieve en reflectieve studiehouding kunnen ontwikkelen en hoe ze tekorten binnen hun taalvaardigheid kunnen wegwerken door het stimuleren van interactie en het aanbieden van leerstrategieën. In de workshop neemt u op een aantrekkelijke manier kennis van een kansrijke

A 08 Differentiëren in het talenonderwijs: kleine ingrepen, grote effecten

Johan Keijzer & Karen Verheggen & Det van Gils (De Talengroep) Differentiëren in de lessen moderne vreemde talen en NT2: hoe doe ik dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als docent en trainer bij APS is in november 2016 bij uitgeverij Coutinho het praktijkboek rond dit thema verschenen. Tijdens deze workshop leert en ervaart u hoe u bij alle taalvaardigheden small, medium en large kunt differentiëren. Aan de hand van nieuwe, spannende en creatieve werkvormen met duidelijke instructie, bekijken

« Older Entries