Tag Archives: Chinees

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

B 24 Spieghel Historiael: literatuur in verbinding met andere vakken en de actualiteit

Robert Koobs en Maartje Boertien School: Stad en Esch Het vakoverstijgende literatuurproject Spieghel Historiael verbindt de vakken Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer en Tekenen met de actuele vluchtelingenproblematiek. Tijdens een afsluitende presentatieavond presenteerden leerlingen vwo 5 voor ouders en docenten hun creatieve verwerkingen van de vluchtelingenproblematiek. Hierbij werd de verbeelding gekoppeld aan de actualiteit en de lesstof van de andere deelnemende vakken. Literatuur verbindt. Tijdens de workshop wordt het project kort toegelicht, waarna concrete handvatten worden aangereikt voor het ontwerpen van een eigen vakoverstijgend literatuurproject