Tag Archives: Engels

B 17 Doeltaal…, hoe maak je daar een leertaal van?

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam De doeltaal in de mvt-les gebruiken, dat helpt je leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar drie decennia didactisch onderzoek laat zien dat van de inzet van de doeltaal als instructietaal alleen bijna niet geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die vraag. In deze workshop werkt u

A 24 Tout le monde parle français!

Gisela Houf Zijn wij te voorzichtig als wij onze (brugklas)leerlingen in de klas slechts mondjesmaat in gesproken Frans uitdagen? De leerling begrijpt de docent immers anders niet. Wat als de standaard wordt dat leerlingen Frans praten in de les! Hoe ziet deze onderdompeling in de vreemde taal er dan uit? In deze workshop illustreren wij hoe effectief doeltaalgebruik in de Franse les een dynamische, leerzame omgeving biedt, waarin de leerling en de docent consequent met en in de Franse taal

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

A 17 Adaptieve feedback en support bij gespreksvaardigheid Frans in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk?

  Esther de Vrind Universiteit Leiden, ICLON Hoe kun je feedback, uitleg en oefeningen afstemmen op de individuele leerling om zijn/haar gespreksvaardigheid te verbeteren in reguliere klassen in het vo? Op deze vraag zoek ik antwoord in een vierjarig promotietraject in het kader van Dudoc-Alfa (https://vakdidactiekgw.nl/dudoc-alfa/). Tijdens deze workshop wissel ik graag met u van gedachten over deze vraag en presenteer ik resultaten uit mijn onderzoek waarin een praktische didactische aanpak voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support is uitgeprobeerd in

B 20 Actief lezen met actuele teksten bij het vak Engels

Mignon van Hasselt CED-Groep Rotterdam In deze workshop maakt u kennis met een actieve manier van lezen met actuele teksten. We laten lesfragmenten zien en u gaat zelf op een actieve manier aan de slag met de materialen van Newswise: leeslessen op niveau A1, A2 en B1 met actuele teksten. De workshop is geschikt voor docenten: Engels De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: PO VMBO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO/VWO-ob MBO De voertaal in de workshop is: Nederlands  

B 09 Storytelling technieken in het tweede taalonderwijs

Xi Zeng xixiStudio taal & spel Taal verbindt alleen wanneer men op de juiste manier vertelt en met aandacht luistert. De kunstvorm van het ‘storytelling’ is bijzonder geschikt voor vertellen en aandacht vragen. Ik introduceer in deze workshop drie groepsspelletjes die in de storytelling cursus worden gebruikt. Zo kan men een taal gaan leren samen met de anderen, de ruimte, het lichaam en de emoties. De deelnemers kunnen de werkvormen van de workshop in hun klas toepassen voor groepsbinding, het

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

A 19 Ingrediënten voor betekenisvol MVT-onderwijs

Katrin Pannekeet Nuffic LinQ-scholen richten hun lessen op basis van een aantal principes in. Hierdoor worden de talenlessen niet alleen efficiënter, maar ook leuker en het leren van de taal betekenisvol voor de leerlingen. Wil je jouw taal stevig neerzetten op jouw school? Wil je dat leerlingen ook in de toekomst nog kiezen voor het leren van meerdere vreemde talen? Kom dan naar deze workshop om meer te weten te komen over de beproefde LinQ-basisprincipes en hoe docenten deze omzetten

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

« Older Entries