Tag Archives: Fries

A 25 Streektaal inzetten voor het taalonderwijs

Willemijn Zwart Saxion Hogescholen / IJsselacademie In deze workshop ontdekken docenten in het Nedersaksische taalgebied (van Groningen tot de Achterhoek) hoe streektaal meerwaarde kan hebben voor hun eigen taalonderwijs. Van spelen met lexicale ‘valse vrienden’, tot de Nederlandse spellingles, van het ontdekken van de eigen morfologie van de streektaal tot begrijpend lezen. De deelnemende docenten ontdekken de mogelijkheden én meerwaarde van streektaal voor hun eigen taalonderwijs. Natuurlijk is er na afloop volop ruimte voor vragen, discussie en brainstorm over de

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

B 24 Spieghel Historiael: literatuur in verbinding met andere vakken en de actualiteit

Robert Koobs en Maartje Boertien School: Stad en Esch Het vakoverstijgende literatuurproject Spieghel Historiael verbindt de vakken Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer en Tekenen met de actuele vluchtelingenproblematiek. Tijdens een afsluitende presentatieavond presenteerden leerlingen vwo 5 voor ouders en docenten hun creatieve verwerkingen van de vluchtelingenproblematiek. Hierbij werd de verbeelding gekoppeld aan de actualiteit en de lesstof van de andere deelnemende vakken. Literatuur verbindt. Tijdens de workshop wordt het project kort toegelicht, waarna concrete handvatten worden aangereikt voor het ontwerpen van een eigen vakoverstijgend literatuurproject