Tag Archives: HBO

B09 Meertalige kinderen in het dagelijks leven en in de klas

Katya Dorofeeva(UVA) Meer dan de helft van de wereldbevolking is meertalig. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar verschillende typen meertaligheid, waaronder bij jonge kinderen. Niettemin blijven meerdere aspecten van meertaligheid voor ons onduidelijk. Hoe werkt meertaligheid? Welke strategieën moeten ouders toepassen bij de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Hoe ga je om met meertalige kinderen in je klas? Tijdens de workshop worden brandende thema’s over meertaligheid besproken. Het publiek neemt actief deel aan een discussie over onze verwachtingen en

A05 Vernieuwende lessen schrijfstijl voor klas 3 en 4 (havo/vwo)

Jeroen Steenbakkers (Ludgercollege in Doetinchem en Dudoc-Alfa RUG) In 2017 heeft het docentontwikkelteam ‘stijlperspectieven’ een lessenserie ontwikkeld voor schrijfstijl. De leerlingen leren tien stijlstrategieën kennen: concreet schrijven, coherent schrijven etc. De leerlingen analyseren teksten van professionele schrijvers, van medeleerlingen en van zichzelf. Daarnaast schrijven ze korte teksten, waarbij ze oefenen met de strategieën. Deze workshop gaat over de mogelijkheden en moeilijkheden van vernieuwend schrijfstijlonderwijs. Deelnemers krijgen de volledige lessenserie met antwoorden en handleiding. Alle talen HAVO VWO Gymnasium VAVO WO

A01 Meertaligheid in talenonderwijs: een grote opdracht voor schoolpraktijk én lerarenopleiding

(begint om 11.15 uur) *Werkconferentie Lerarenopleiders Catherine van Beuningen & Daniela Polisenska (Hogeschool van Amsterdam) De onderwijspraktijk is toenemend meertalig en het valoriseren van meertalige repertoires kent voordelen. Toch worden andere thuistalen veelal buiten de schoolmuren gehouden, bouwen (vreemde)taaldocenten nauwelijks doelgericht voort op al aanwezige taalkennis en krijgt attitudevorming ten opzichte van meertaligheid weinig aandacht. Dat hier een aandachtspunt ligt, blijkt ook uit het feit dat ‘meertaligheid’ binnen Curriculum.nu is aangemerkt als ‘grote opdracht’ voor het talenonderwijs. Vanwege hun schakelfunctie in