Tag Archives: Italiaans

B 17 Doeltaal…, hoe maak je daar een leertaal van?

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam De doeltaal in de mvt-les gebruiken, dat helpt je leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar drie decennia didactisch onderzoek laat zien dat van de inzet van de doeltaal als instructietaal alleen bijna niet geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die vraag. In deze workshop werkt u

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

A 19 Ingrediënten voor betekenisvol MVT-onderwijs

Katrin Pannekeet Nuffic LinQ-scholen richten hun lessen op basis van een aantal principes in. Hierdoor worden de talenlessen niet alleen efficiënter, maar ook leuker en het leren van de taal betekenisvol voor de leerlingen. Wil je jouw taal stevig neerzetten op jouw school? Wil je dat leerlingen ook in de toekomst nog kiezen voor het leren van meerdere vreemde talen? Kom dan naar deze workshop om meer te weten te komen over de beproefde LinQ-basisprincipes en hoe docenten deze omzetten

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

B 24 Spieghel Historiael: literatuur in verbinding met andere vakken en de actualiteit

Robert Koobs en Maartje Boertien School: Stad en Esch Het vakoverstijgende literatuurproject Spieghel Historiael verbindt de vakken Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer en Tekenen met de actuele vluchtelingenproblematiek. Tijdens een afsluitende presentatieavond presenteerden leerlingen vwo 5 voor ouders en docenten hun creatieve verwerkingen van de vluchtelingenproblematiek. Hierbij werd de verbeelding gekoppeld aan de actualiteit en de lesstof van de andere deelnemende vakken. Literatuur verbindt. Tijdens de workshop wordt het project kort toegelicht, waarna concrete handvatten worden aangereikt voor het ontwerpen van een eigen vakoverstijgend literatuurproject