Tag Archives: lerarenopleiders

B.1 De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels in het vmbo*

Eline van Batenburg Hogeschool van Amsterdam Eline deed in de afgelopen vier jaar promotieonderzoek naar het ontwikkelen van de gespreksvaardigheid Engels voor vmbo-kader leerlingen. Tijdens deze workshop zal zij ingaan op de opzet en resultaten van haar eerste studie, die zich richtte op het toetsbaar maken van interactievaardigheden. Ontwerpcriteria en praktische voorbeelden komen aan bod. Tevens wordt er een koppeling gemaakt met de vormgeving van gespreksvaardigheidsonderwijs. Deelnemers zullen met behulp van een voor de studie ontwikkeld beoordelingsinstrument video-opnames van spreektaken

A.1 Vakdidactiek in de opleiding en de schoolpraktijk: een observatie-instrument voor inventarisatie, reflectie en feedback

Rick de Graaff Hogeschool Utrecht Vakdidactiek vormt de brug tussen vakinhoudelijke kennis, kennis over vakspecifieke leerprocessen, kennis van het schoolvakcurriculum en het functioneren van een vakdocent in de praktrijk. Het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen ontwikkelt en valideert een observatie-instrument dat het vakdidactisch handelen van mvt-docenten observeerbaar en evalueerbaar maakt. Met inzet van dit instrument beogen we de congruentie tussen vakdidactische theorie, opleiding en mvt-praktijk te verbeteren. In deze workshop doen we verslag van bevindingen uit onze praktijkverkenning

A.0 Gepersonaliseerd leren in het MVT-onderwijs

Joyce Haisma Rijksuniversiteit Groningen Wat kunt u als lerarenopleider beginnende docenten MVT aanreiken om de eerste stappen te zetten op het gebied van gepersonaliseerd leren? De eerste stappen gaan lerarenopleiders zelf ervaren in deze workshop. Ook wordt besproken hoe gepersonaliseerd leren verschilt van differentiëren en wordt ingegaan op wat wel én wat niet werkt. Neem een laptop of smartphone mee. *Werkconferentie Lerarenopleiders (begint om 10 uur)   Doelgroep(en) workshop Duits Engels Frans Spaans   De workshop is geschikt voor Lerarenopleiders