Tag Archives: lerarenopleiders

B01 Naar een perspectiefgerichte benadering van het modernevreemdetalenonderwijs

*Werkconferentie Lerarenopleiders Janneke Geursen & Nivja de Jong (ICLON, Universiteit Leiden) Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. In de voorstellen van het curriculum.nuontwikkelteam en het meesterschapsteam MVT gaat het niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn. We bespreken wat het inzetten van een meerperspectivische benadering voor het mvt-onderwijs kan betekenen. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Zetten de perspectieven leerlingen aan tot nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden,

A01 Meertaligheid in talenonderwijs: een grote opdracht voor schoolpraktijk én lerarenopleiding

(begint om 11.15 uur) *Werkconferentie Lerarenopleiders Catherine van Beuningen & Daniela Polisenska (Hogeschool van Amsterdam) De onderwijspraktijk is toenemend meertalig en het valoriseren van meertalige repertoires kent voordelen. Toch worden andere thuistalen veelal buiten de schoolmuren gehouden, bouwen (vreemde)taaldocenten nauwelijks doelgericht voort op al aanwezige taalkennis en krijgt attitudevorming ten opzichte van meertaligheid weinig aandacht. Dat hier een aandachtspunt ligt, blijkt ook uit het feit dat ‘meertaligheid’ binnen Curriculum.nu is aangemerkt als ‘grote opdracht’ voor het talenonderwijs. Vanwege hun schakelfunctie in

A0 Over-asked or under-used? Hoe docenten Engels in het tweetalig onderwijs lesgeven en samenwerken

*begint om 9.30 uur Liz Dale (hoofddocent en vakdidactica Engels, Hogeschool van Amsterdam) In scholen voor tweetalig onderwijs leren leerlingen Engels in vaklessen die parallel worden gegeven aan taallessen Engels. Vakdocenten zijn in de regel non-native speakers en/of hebben geen achtergrond als docent Engels naast hun vakspecialisme. In dit context zijn er voor docenten Engels kansen en uitdagingen, zowel wat betreft de didactiek als de samenwerking met de collega’s  van andere vakken. Zijn docenten Engels overvraagd of onderbenut? Hoe zouden