Tag Archives: lezing

B 02 Hoe toetsing het begrip taalvaardigheid uitholt

Karen Heij Parrhesia Onderwijs We meten vooral wat we kunnen meten. Voor taal ligt de focus dan ook vooral op lezen en taalverzorging en dan vooral dat wat we kunnen meten met meerkeuzevragen. Welke impact heeft dit op de ontwikkeling van taalvaardigheid in de volle breedte? Aan de hand van historische feiten, uitkomsten van onderzoeken en praktische voorbeelden gaan we in de workshop in op hoe we in de afgelopen 50 jaar anders zijn gaan kijken naar taalvaardigheid en het

A 0 Whatsapp in de MVT les

Marrit van de Guchte Universiteit van Amsterdam Tijdens de voorbereiding van een taaltaak in de MVT les overleggen de leerlingen nauwelijks met elkaar in de doeltaal. Wat zou er gebeuren wanneer dit overleg,  voorafgaand aan de uitvoering van een taaltaak,  niet face-to-face zou gebeuren maar via whatsapp? Zouden leerlingen dan wel met elkaar in de doeltaal communiceren? En wat zou dit voor effect hebben op de daaropvolgende taakuitvoering? In deze bijeenkomst doe ik verslag van mijn onderzoek naar de effecten