Tag Archives: MBO

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

B 17 Doeltaal…, hoe maak je daar een leertaal van?

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam De doeltaal in de mvt-les gebruiken, dat helpt je leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar drie decennia didactisch onderzoek laat zien dat van de inzet van de doeltaal als instructietaal alleen bijna niet geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die vraag. In deze workshop werkt u

B 11 Hoe weet ik wat mijn leerlingen nodig hebben?

Babette Meijer (HvA) & Janneke Geursen (Iclon) Differentiatie is een groot en abstract concept. In de professionele leergemeenschap (PLG) ‘Differentiatie en opbrengstgericht werken bij Engels in het TTO’ hebben we dit meer praktisch hanteerbaar gemaakt. Startpunt was het werken met een zogenaamde ‘Hele Taak’. De taak mag dan voor iedereen hetzelfde zijn, de invulling en de weg ernaartoe kunnen flink verschillen. Een van de belangrijkste stappen in het ontwerpproces bleek het vaststellen van het huidige niveau en de leerbehoeftes van

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

B 19 Filmdidaktik am Beispiel “Willkommen bei den Hartmanns”

Synke Hotje & Britt van Dée (Duitsland Instituut Amsterdam) Willkommen bei den Hartmanns ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2016. Der Film handelt von einer deutschen Familie, welche einen Flüchtling bei sich aufnimmt. In diesem Workshop stellt Ihnen das Duitsland Instituut Amsterdam Material zur Verwendung im Deutschunterricht vor. Anschliessend diskutieren wir Möglichkeiten zur fächerübergreifenden Arbeit.   De workshop is geschikt voor docenten: Duits De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: VMBO bovenbouw HAVO/VWO-ob HAVO/VWO-bb Gymnasium VAVO MBO WO

A 13 Taal- en studievaardigheden voor een snelle start in het hbo

Jenny van der Ende Hogeschool Rotterdam Veel studenten ervaren een moeizame start in het hbo. Dit kan verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan de benodigde taal- en studievaardigheden. In de context van de opleiding kunnen studenten leren hoe ze een actieve en reflectieve studiehouding kunnen ontwikkelen en hoe ze tekorten binnen hun taalvaardigheid kunnen wegwerken door het stimuleren van interactie en het aanbieden van leerstrategieën. In de workshop neemt u op een aantrekkelijke manier kennis van een kansrijke

B 20 Actief lezen met actuele teksten bij het vak Engels

Mignon van Hasselt CED-Groep Rotterdam In deze workshop maakt u kennis met een actieve manier van lezen met actuele teksten. We laten lesfragmenten zien en u gaat zelf op een actieve manier aan de slag met de materialen van Newswise: leeslessen op niveau A1, A2 en B1 met actuele teksten. De workshop is geschikt voor docenten: Engels De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: PO VMBO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO/VWO-ob MBO De voertaal in de workshop is: Nederlands  

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 12 Formatief evalueren en digitale hulpmiddelen

Agnes Gerrits (Het Hooghuis Oss) & Liesbeth Pennewaard (SLO) Bent u bekend met termen zoals feed up, feedback en feed forward en de vijf strategieën van Dylan Wiliam? En bent u geïnteresseerd in het inzetten van digitale middelen bij het vormgeven van formatieve evaluatie op uw school? Schrijf u dan in voor deze workshop. We laten verschillende digitale middelen zien, delen ervaringen uit de lespraktijk en gaan graag met u in gesprek over de meerwaarde van ict bij de verschillende

« Older Entries