Tag Archives: Nederlands

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

A 25 Streektaal inzetten voor het taalonderwijs

Willemijn Zwart Saxion Hogescholen / IJsselacademie In deze workshop ontdekken docenten in het Nedersaksische taalgebied (van Groningen tot de Achterhoek) hoe streektaal meerwaarde kan hebben voor hun eigen taalonderwijs. Van spelen met lexicale ‘valse vrienden’, tot de Nederlandse spellingles, van het ontdekken van de eigen morfologie van de streektaal tot begrijpend lezen. De deelnemende docenten ontdekken de mogelijkheden én meerwaarde van streektaal voor hun eigen taalonderwijs. Natuurlijk is er na afloop volop ruimte voor vragen, discussie en brainstorm over de

B 09 Storytelling technieken in het tweede taalonderwijs

Xi Zeng xixiStudio taal & spel Taal verbindt alleen wanneer men op de juiste manier vertelt en met aandacht luistert. De kunstvorm van het ‘storytelling’ is bijzonder geschikt voor vertellen en aandacht vragen. Ik introduceer in deze workshop drie groepsspelletjes die in de storytelling cursus worden gebruikt. Zo kan men een taal gaan leren samen met de anderen, de ruimte, het lichaam en de emoties. De deelnemers kunnen de werkvormen van de workshop in hun klas toepassen voor groepsbinding, het

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

A 02 Taal verbindt…..leren ook!

Kitty van Dijck & Maurice van Werkhooven Netwerk onderwijsadviseurs Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF Veel leerlingen gaan niet gemotiveerd naar school. Ze verwachten op school gemotiveerd te raken en dat kan door de inhoud van een les, door de vorm van de les en door de relatie docent-leerling. In deze workshop gaan we hiermee aan het werk: hoe ziet een goede les eruit, hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt leren en dat zowel u als de leerlingen plezier

B 27 Beter schrijven met peer assessment

Karen Wentzel en Willemijn Zwart Wentzel Communicatie en Saxion Hogescholen Peer feedback is meer dan alleen leerlingen naar de tekst van de buurman laten kijken. Door middel van modellen, verfrissende werkvormen en concrete criteria kun je leerlingen handvatten bieden die ze nodig hebben om kritisch naar teksten te kijken, en daarmee te groeien. In deze workshop ga je zelf aan de slag met verschillende werkvormen en andere tools om werk te maken van effectieve peer feedback in je klaslokaal. Deze workshop is bedoeld

B 28 Nederlands 2.0: het vak in de 21e eeuw

Gerdineke van Silfhout en Ria van de Vorle SLO De discussie rondom de inhouden van het vak Nederlands wordt breed gevoerd, zoals blijkt uit visieteksten van docenten, vakvereniging en Taalunie. Daarbij wordt duidelijk richting gegeven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. In deze workshop maakt u eerst kennis met de huidige stand van zaken (o.a. Pisa 2015; enquête examen Nederlands) en de gedeelde wensen t.a.v. het vak. Vervolgens gaat u in werkgroepen vmbo,

A 27 Onlinegeletterheid, digitale geletterdheid en onderwijs2032: een uitdaging voor de leraar

Jeroen Clemens School: Helen Parkhurst In het rapport van het Platform Onderwijs2032 staat als domein Digitale geletterdheid genoemd. En Nederlands moet ook aandacht besteden een digitale teksten. “Digitale teksten en beelden komen steeds vaker in de plaats van papieren tekstvormen en ook daar moeten leerlingen vaardig mee kunnen omgaan”. Hoe zorgen we ervoor dat onlinegeletterdheid geïntegreerd wordt en geen nieuw vak. Hoe leg je verbinding met taalvaardigheden bij Nederlands. Ik laat ook voorbeelden zien van scholen die bezig zijn hun leerplan

« Older Entries