Tag Archives: Own-Device

B 22 Introducing Cambridge English exams at your school

Jody Hoekstra (Exams Operations Manager, British Council), Join this practical presentation on the Cambridge English exams and how to integrate the exams into your school. Find out how the exams, suitable for all levels and schools (VWO, HAVO and VMBO), can give your students confidence and skills to communicate with people worldwide. Learn about the various levels of exams and which exam suits your students’ needs best. Hear from a school already taking the exams and how their students have

B 17 Doeltaal…, hoe maak je daar een leertaal van?

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam De doeltaal in de mvt-les gebruiken, dat helpt je leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar drie decennia didactisch onderzoek laat zien dat van de inzet van de doeltaal als instructietaal alleen bijna niet geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die vraag. In deze workshop werkt u

B 09 Storytelling technieken in het tweede taalonderwijs

Xi Zeng xixiStudio taal & spel Taal verbindt alleen wanneer men op de juiste manier vertelt en met aandacht luistert. De kunstvorm van het ‘storytelling’ is bijzonder geschikt voor vertellen en aandacht vragen. Ik introduceer in deze workshop drie groepsspelletjes die in de storytelling cursus worden gebruikt. Zo kan men een taal gaan leren samen met de anderen, de ruimte, het lichaam en de emoties. De deelnemers kunnen de werkvormen van de workshop in hun klas toepassen voor groepsbinding, het

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 12 Formatief evalueren en digitale hulpmiddelen

Agnes Gerrits (Het Hooghuis Oss) & Liesbeth Pennewaard (SLO) Bent u bekend met termen zoals feed up, feedback en feed forward en de vijf strategieën van Dylan Wiliam? En bent u geïnteresseerd in het inzetten van digitale middelen bij het vormgeven van formatieve evaluatie op uw school? Schrijf u dan in voor deze workshop. We laten verschillende digitale middelen zien, delen ervaringen uit de lespraktijk en gaan graag met u in gesprek over de meerwaarde van ict bij de verschillende

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

B 28 Nederlands 2.0: het vak in de 21e eeuw

Gerdineke van Silfhout en Ria van de Vorle SLO De discussie rondom de inhouden van het vak Nederlands wordt breed gevoerd, zoals blijkt uit visieteksten van docenten, vakvereniging en Taalunie. Daarbij wordt duidelijk richting gegeven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. In deze workshop maakt u eerst kennis met de huidige stand van zaken (o.a. Pisa 2015; enquête examen Nederlands) en de gedeelde wensen t.a.v. het vak. Vervolgens gaat u in werkgroepen vmbo,

B 16 Toepassingen van games in de taalles

Roland Bruijn en Henk la Roi Hogeschool Windesheim In deze workshop willen we eerst een aantal voorbeelden geven van hoe je “commercial off-the-shelf” games en Game Books kunt inzetten in de taalles. Hierna is het plan om je zelf een (simpele) game book te laten maken n.a.v. een scene uit een boek dat je graag met je studenten zou willen behandelen. Het streefdoel is om deze scene meteen online te krijgen aan het einde van de workshop zodat je met je doelgroep

B 13 Statistiek en centrale examens: TIA’s lezen

Natalie Schols en Wilma Vrijs CITO De examens worden uitgebreid statistisch geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyses zijn publiek. Maar je moet ze wel kunnen lezen om er chocola van te kunnen maken. En als je dat kunt, dan kun je, als docent, er je voordeel mee doen. Aan de statistiek kun je zien hoe ‘goed’ of ‘slecht’ een examen(vraag) was, welke vraag goed onderscheid maakt tussen de zwakke en de betere leerlingen. Je kunt de uitkomsten gebruiken om (oefen)toetsen op maat