Tag Archives: PO

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

B 17 Doeltaal…, hoe maak je daar een leertaal van?

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam De doeltaal in de mvt-les gebruiken, dat helpt je leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar drie decennia didactisch onderzoek laat zien dat van de inzet van de doeltaal als instructietaal alleen bijna niet geleerd wordt, zelfs niet als de leerlingen hun docent prima begrijpen. Wat is er dan precies nodig opdat onze leerlingen wel leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die vraag. In deze workshop werkt u

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

A 25 Streektaal inzetten voor het taalonderwijs

Willemijn Zwart Saxion Hogescholen / IJsselacademie In deze workshop ontdekken docenten in het Nedersaksische taalgebied (van Groningen tot de Achterhoek) hoe streektaal meerwaarde kan hebben voor hun eigen taalonderwijs. Van spelen met lexicale ‘valse vrienden’, tot de Nederlandse spellingles, van het ontdekken van de eigen morfologie van de streektaal tot begrijpend lezen. De deelnemende docenten ontdekken de mogelijkheden én meerwaarde van streektaal voor hun eigen taalonderwijs. Natuurlijk is er na afloop volop ruimte voor vragen, discussie en brainstorm over de

B 20 Actief lezen met actuele teksten bij het vak Engels

Mignon van Hasselt CED-Groep Rotterdam In deze workshop maakt u kennis met een actieve manier van lezen met actuele teksten. We laten lesfragmenten zien en u gaat zelf op een actieve manier aan de slag met de materialen van Newswise: leeslessen op niveau A1, A2 en B1 met actuele teksten. De workshop is geschikt voor docenten: Engels De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: PO VMBO onderbouw VMBO bovenbouw HAVO/VWO-ob MBO De voertaal in de workshop is: Nederlands  

A 10 Dynamisch lesgeven met easy readers

Kirstin Plante & Carmen Meester TPRS Academy Easy readers vormen een rijke bron van taal. Lezen is een van de beste manieren om taal te verwerven. Maar hoe kun je het lezen van boekjes nu op een leuke, dynamische en interactieve manier in je lessen verwerken? In deze workshop doe je een massa ideeën op waar je het hele jaar mee vooruit kunt! De workshop is geschikt voor docenten: Alle talen De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: PO

B 25 Kijken naar lezende leerlingen

Mirjam de Bruijne CED Groep / Hogeschool Rotterdam / Universiteit Leiden Meer inzicht krijgen in het begrijpend leesproces en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door hen hardopdenkend te laten lezen. Voor haar promotieonderzoek maakte Mirjam de Bruijne filmopnames van eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen die hardopdenkend een informatieve tekst lezen en vragen bij die tekst beantwoorden (een veelvoorkomende ‘schoolse leestaak’). De filmopnames maken inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het begrijpend lezen van een tekst. Ook tonen ze dat er grote

A 19 Ingrediënten voor betekenisvol MVT-onderwijs

Katrin Pannekeet Nuffic LinQ-scholen richten hun lessen op basis van een aantal principes in. Hierdoor worden de talenlessen niet alleen efficiënter, maar ook leuker en het leren van de taal betekenisvol voor de leerlingen. Wil je jouw taal stevig neerzetten op jouw school? Wil je dat leerlingen ook in de toekomst nog kiezen voor het leren van meerdere vreemde talen? Kom dan naar deze workshop om meer te weten te komen over de beproefde LinQ-basisprincipes en hoe docenten deze omzetten

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

A 22 Early ESL is fun! Information and inspiration for the intrepid

Amy Klipp Hogeschool Leiden Why is it so important to start early with teaching a foreign language?  What is important to think about when starting a new early language program? What kinds of things do teachers come across, once they’ve started into the world of Early English? This workshop is meant to inform and inspire those considering starting with early English at their school, and those who have already started and just want some ideas.  It is filled with interactive

« Older Entries