Tag Archives: PO

A13 Onderzoekend leren in een vreemde taal, met behulp van Visible Thinking

Joyce van Ruiten Internationale School van Amsterdam Hoe kunnen we leerlingen laten nadenken en laten communiceren over relevante onderwerpen? Hoe kunnen we hen aanmoedigen om op onderzoek te gaan, communicerend in de doeltaal? Project Zero, een onderzoekstraject van Harvard School of Education, werkt sinds 1967 aan het creëren van een ‘Culture of Thinking’ onder meer via ‘denkroutines’, die wij goed in de vreemdetalenles kunnen inzetten. Leerlingen worden uitgenodigd om dieper na te denken en om hun bevindingen in de doeltaal te

Activerende taal tools (aan de slag!)

Pascal Koole en Johan de Bruin ROC Midden Nederland Met H5P tools (gratis) maak jij spetterende quizzen, dialog cards, flash cards, interactieve video en nog veel meer. Deze kun je vervolgens embedden in jullie eigen leeromgeving. Zo kunnen leerlingen oefenen en leren waar ze staan. Met Mentimeter kun jij als docent checken wat jouw klassen beheersen of nog niet en daarop bijsturen in de les. Het is niet moeilijk en je mag zelf kiezen wat je wilt maken. Neem je laptop dus

B.8 Voertaal Leertal – Een didactiek voor Doeltaalgebruik

Sebastiaan Dönszelmann Vrije Universiteit Amsterdam Zegt het gebruik van de doeltaal iets over de kwaliteit van een mvt-les? Het ligt een stuk genuanceerder: doeltaalgebruik leidt jammer genoeg niet zomaar tot taal-leren. In deze workshop, die voortkomt uit het promotieonderzoek Doeltaal Leertaal van Sebastiaan Dönszelmann, wordt de achtergrond van verantwoord doeltaalgebruik belicht en worden er didactische handreikingen gedaan voor een effectieve inzet van de doeltaal. U ziet, hoort en ervaart doeltaalgebruik dat verder gaat dan doeltaal = voertaal: Doeltaal = Leertaal. Doelgroep: Alle talen

B12 Van taalverbeelding naar taalverwerving – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Alike Last Taalleermethoden.nl / Vrolijk & Frans In deze workshop maak je kennis met twee leuke, praktische begrijpelijke input didactiekwijzen (CI methods). Lesgeven met begrijpelijke input is taal letterlijk in beeld brengen: hierdoor verwerven leerlingen de taal moeiteloos, effectief en met veel plezier, want breinvriendelijk. Je gaat op interactieve wijze in co-creatie met de workshopleider een verhaal scheppen in een vreemde taal en deze al doende op allerlei manieren in beeld brengen en daardoor verwerven. Daarnaast

B11 Doeltreffende Didactiek; klein verschil, groot effect

Walter Geerts en Janneke Eising NHL Stenden Hogeschool Beter lesgeven begint bij jezelf. Als leraar kun je het verschil maken in de leerprestaties van je leerlingen, maar hoe doe je dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als lerarenopleider is bij Uitgeverij Coutinho het praktijkboek Doeltreffende Didactiek verschenen. Ondertitel: directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar. In deze workshop staat Didactisch afkijken als methode centraal om zelf te leren. We tonen praktijksituaties van lessen (Vreemde) Talen op video om

B32 Teatro y creatividad

Paula Juan Lima Teatro y creatividad para chicos Haarlem Taller de la Jornada de estudio de español Levende Talen Theaterdocent Paula Juan Lima stimuleert je met een open blik naar de wereld om je heen te kijken, jezelf creatief te uiten en ‘je eigen ik’ te blijven ontwikkelen. Via theatertools prikkelt ze op een leuke manier de taalontwikkeling en sociale interactie. Spaans (voertaal) – alle sectoren (begint om 11.15 uur) Doelgroep: Spaans PO VMBO HAVO VWO Gymnasium VAVO MBO WO

A26 Get creative with chants! – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd Marion Ooijevaar MOOIJE – education matters A chant is a kind of rap and a very fun and useful tool to learn to speak English in a natural way. In this creative workshop, you will learn about different types of chants and how they can help with teaching vocabulary and sentence stress. We will look at why chants work so well and try out some examples. But most importantly you will learn how to write your

A11 Lessen in orde

Peter Teitler PNA-Counseling Tijdens de workshop krijgt u bouwstenen aangereikt waarmee u (nog beter) met (probleem)gedrag om kunt gaan, zodat u doelmatig klassenmanagement in uw eigen klas(sen) weet te realiseren (en dus gewoon lekker kunt werken). U krijgt concrete instrumenten aangereikt om goed met leerlingen te werken en praktische tips om een goede band met leerlingen op te bouwen. ‘Lessen in orde’ is vanuit de praktijk opgezet, bevat vele herkenbare voorbeelden en gaat uit van ervaringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Recent Entries »