Tag Archives: VAVO

B 11 Hoe weet ik wat mijn leerlingen nodig hebben?

Babette Meijer (HvA) & Janneke Geursen (Iclon) Differentiatie is een groot en abstract concept. In de professionele leergemeenschap (PLG) ‘Differentiatie en opbrengstgericht werken bij Engels in het TTO’ hebben we dit meer praktisch hanteerbaar gemaakt. Startpunt was het werken met een zogenaamde ‘Hele Taak’. De taak mag dan voor iedereen hetzelfde zijn, de invulling en de weg ernaartoe kunnen flink verschillen. Een van de belangrijkste stappen in het ontwerpproces bleek het vaststellen van het huidige niveau en de leerbehoeftes van

B 21 Formatief Toetsen

Mandy van der Linden Bureau ICE Bij formatief toetsen wordt in beeld gebracht waar de leerling staat, en wordt feedback gegeven die de leerling helpt in het leerproces. Het in beeld brengen en bijsturen van het leerproces kan zowel door de docent als door de leerling uitgevoerd worden. Hier is geen formeel toetsmoment/cijfer voor nodig. Maar hoe pas je dit toe in jouw lessencyclus? In deze workshop ga je aan de slag met werkvormen, die je meteen de volgende dag

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

B 19 Filmdidaktik am Beispiel “Willkommen bei den Hartmanns”

Synke Hotje & Britt van Dée (Duitsland Instituut Amsterdam) Willkommen bei den Hartmanns ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2016. Der Film handelt von einer deutschen Familie, welche einen Flüchtling bei sich aufnimmt. In diesem Workshop stellt Ihnen das Duitsland Instituut Amsterdam Material zur Verwendung im Deutschunterricht vor. Anschliessend diskutieren wir Möglichkeiten zur fächerübergreifenden Arbeit.   De workshop is geschikt voor docenten: Duits De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in: VMBO bovenbouw HAVO/VWO-ob HAVO/VWO-bb Gymnasium VAVO MBO WO

A 13 Taal- en studievaardigheden voor een snelle start in het hbo

Jenny van der Ende Hogeschool Rotterdam Veel studenten ervaren een moeizame start in het hbo. Dit kan verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan de benodigde taal- en studievaardigheden. In de context van de opleiding kunnen studenten leren hoe ze een actieve en reflectieve studiehouding kunnen ontwikkelen en hoe ze tekorten binnen hun taalvaardigheid kunnen wegwerken door het stimuleren van interactie en het aanbieden van leerstrategieën. In de workshop neemt u op een aantrekkelijke manier kennis van een kansrijke

B 12 Activerende werkvormen en ict in de talenles

Linda Geerlings & Rinia Garib CPS Goede activerende werkvormen en inzet van ict kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen waardoor hun betrokkenheid bij de les wordt vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen. Met deze workshop doe je inspiratie op om leerlingen te motiveren en te activeren en om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Met èn zonder ict-tools voor de verschillende taalvaardigheden. De

A 11 Dyslexie en het leren van een tweede taal

Mieke Urff Fontys Hogescholen   Voor leerlingen met dyslexie is de overgang naar het VO extra spannend. Hoe zal het gaan bij ‘de talen’? Woordjes stampen, grammaticaregels begrijpen en toepassen, teksten begrijpen…En weten leraren wel wat dyslexie is? Over dat laatste maken leerlingen zich vaak zorgen en dat is terecht. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat leraren die voldoende kennis hebben over dyslexie en de impact daarvan voor hun eigen vak, meer en betere ondersteuning bieden. Bovendien is de talendocent

A 14 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele Youtube filmpjes voor de MVT les

Masja Mesie & Marieken Pronk De Talengroep Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende manieren om YouTube filmpjes in te zetten in de MVT les. We laten stap-voor-stap zien hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Uiteraard gaan we ook in op de wijze waarop de verschillende taalvaardigheden hierbij aan bod komen; hoe je leerlingen kunt verleiden om te reageren in de doeltaal en hoe je hen hierbij kunt ondersteunen. Je gaat

A 20 Lesen – oje? Oder: Lesen – hurra?

Kees van Eunen AG Deutsch macht Spaß Jahrgang 1945, pensioniert aber noch voll aktiv, Mitbegründer der schon 30 Jahre aktiven Arbeitsgruppe “Deutsch macht Spaß”, Lehrerausbilder & Fachdidaktiker DaF, Fortbilder und Materialentwickler Deutsch, Autor “Levende Talen Magazine” (Rubrik: Informationstechnologie im Fremdsprachenunterricht), Mitglied der Arbeitsgruppe “Deutsch im Beruf“, Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Englisch, Mit-Initiator von Projekten (auch in Deutschland) wie ‚Sprachendorf/Sprachstadt‘, ‚Baggy T‘ (Facebook), usw. Träger des Botschafterpreises der Deutschen Botschaft in den Niederlanden. Lebt in Arnhem/Niederlande. De workshop is geschikt voor docenten:

B 16 Toepassingen van games in de taalles

Roland Bruijn en Henk la Roi Hogeschool Windesheim In deze workshop willen we eerst een aantal voorbeelden geven van hoe je “commercial off-the-shelf” games en Game Books kunt inzetten in de taalles. Hierna is het plan om je zelf een (simpele) game book te laten maken n.a.v. een scene uit een boek dat je graag met je studenten zou willen behandelen. Het streefdoel is om deze scene meteen online te krijgen aan het einde van de workshop zodat je met je doelgroep

« Older Entries