Tag Archives: VMBO

B26 Formatief evalueren bij Nederlands: een neus voor (taal)kwaliteit ontwikkelen

Gerdineke van Silfhout (SLO) Aan de hand van een aantal lesvoorbeelden waarvan sommige op video, gaan we na wat essentiële ingrediënten zijn van formatief lesgeven. In elk geval het verhelderen van leerdoelen en het opstellen van succescriteria. En het selecteren van activiteiten en taken die passen bij de leerdoelen en leerlingreacties ontlokken. En het plannen van passende vervolgacties. De centrale vraag is: wat maakt het ene voorbeeld formatiever dan het andere? Ga jij door deze workshop iets anders doen in

B25 Een nieuw(s) geluid: werkvormen bij de actualiteit van de dag

Marieken Pronk (De Talengroep) Schreeuwerige koppen, kabaal in het nieuws, bekende Nederlanders die van zich laten horen: het nieuws is altijd om ons heen. Hoe lezen leerlingen dit nieuws? Weten ze wat echt is en wat niet? Zien ze wat ze moeten zien op een nieuwsfoto? Bij Nederlands biedt de actualiteit allerlei aanknopingspunten om met de taalvaardigheden aan het werk te gaan. In deze workshop maak je kennis met drie werkvormen waarbij het nieuws centraal staat en die zorgen voor

B24 Vaardigheden integreren: van theorie naar praktijk

Liv Polman (Radboud Universiteit Nijmegen) & Karen Wentzel (Wentzel Communicatie) Veel docenten zien het nut van integratie van vaardigheden, maar in de lespraktijk is er toch vaak sprake van een kunstmatige scheiding tussen vaardigheden. Hoe komt dat? En hoe kan het anders? Wat zijn wetenschappelijke inzichten over het in samenhang aanbieden van vaardigheden? Het komt allemaal aan bod! Aan de hand van een format dat ik heb ontwikkeld, bekijken de deelnemers van de workshop enkele lesvoorbeelden met geïntegreerde vaardigheden om

B22 Leerdoelgericht taalonderwijs met Learnbeat

Koen Strous (Uitgeverij Dedact) In deze interactieve workshop ervaar je zelf hoe de consistente inzet van leerdoelen het taalonderwijs kan versterken. We laten zien hoe je zelf de regie kunt nemen bij de opzet van de leerlijnen, je waardevolle feedback kunt geven aan leerlingen, en de leerling met zelfinzicht en heldere leerdoelen gepersonaliseerd kan oefenen en verdiepen. Neem je telefoon, tablet of laptop mee! Engels Nederlands VMBO HAVO VWO Gymnasium VAVO MBO WO   Voertaal: Nederlands Is Bring Your Own

B21 Taalkabaal benutten door contrastieve taalbeschouwing

Horst Baranowski (Euregio Realschule) & Eva Knopp (Radboud Universiteit Nijmegen) In de actuele conceptvoorstellen voor de vakken Nederlands en Engels/Moderne vreemde talen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van meertaligheid en taalbewustzijn. In deze workshop laten we interactieve lesmethodes zien die door de contrastieve taalbeschouwing tussen het Nederlands en het Duits het ontwikkelen van een meertalig taalbewustzijn stimuleren. Deze lesmethodes zijn ontstaan in het kader van het INTERREG-project voor de Euregio Realschulen zijn toe te passen voor alle MVT-lessen

B20 Drama en wereldburgerschap

Mariska Dinkelman (UVA), Irene de Kleyn & Kristina Goodnight (HU) ‘It is not the place of the theatre to show the correct path, but only to offer the means by which all possible paths may be examined.’ – Augusto Boal (1939-2009) Deze workshop biedt handvatten om drama, authentieke communicatie en interculturele vorming te integreren binnen het mvt-onderwijs. Na een korte inleiding over de rol van de mvt-docent binnen het wereldburgerschapsonderwijs, het belang van het aanleren van kritisch en creatief denken

B19 Laat je horen! Muzikale werkvormen (in de vreemdetaalles) voor het verminderen van taalangst

Rosie Carlton-Willis & Cherish Grune (Uitgeverij Deviant) Het is een bekend fenomeen in de vreemde-taalles: leerlingen die zwijgen of volledig dichtklappen wanneer ze in de doeltaal moeten communiceren. In de literatuur beter bekend als taalangst. Meerdere studies tonen aan dat taalangst een negatief effect heeft op de leerprestaties. Maar wat kunnen we hier concreet tegen doen in de lespraktijk? En in hoeverre kan muziek een rol spelen in het terugdringen van taalangst? In deze workshop introduceren we een aantal muzikale

B17 Vmbo-didactiek concreet

Carel van der Burg (Sectiebestuur Duits van Levende Talen), Kitty Zoontjes & Zegerien Minnaar & Marloes van de Laar (School voor VO) In de workshop wordt een vernieuwende aanpak gepresenteerd op het gebied van het lesgeven in een moderne vreemde taal aan vmbo-leerlingen (alle leerwegen). Vanuit de structuur van de aanpak (leerdoelgericht een taal leren) werken we met de deelnemers vanuit concrete voorbeelden andere en nieuwe toepassingen uit. De voorbeelden komen bij Duits vandaan, maar zijn ook zeer toepasbaar bij

B16 Lapbooks & Co: Zeichnen im Deutschunterricht

May Blank (Goethe-Institut) Ob im Wortschatzerwerb, bei der Grammatikvermittlung oder für die Wiederholung von Unterrichtsinhalten: Visualisierungen haben das Potential, neue Lerninhalte tief im Gedächtnis der SchülerInnen zu verankern. In diesem Workshop werden wir Grammatikinhalte zeichnen lassen, Wortschatz visualisieren und gemeinsam Lapbooks erarbeiten – die motivierende Alternative zum klassischen Arbeitsblatt. Grammatik: Wechselpräpositionen; Wortschatz: Vokabeln am Smartboard zeichnen lassen; Bilder beschreiben und blind zeichnen; Memory. Duits VMBO HAVO VWO Gymnasium Voertaal: Duits Is Bring Your Own Device van toepassing?: ja  

B14 Help, ik heb kabaal in mijn vmbo-klas!

Mehmet Uz (RSG Lingecollege) Wie heeft geen last van kabaal in de klas? Hoe kun je een harmonie maken van het kabaal in je les? De leraar moet verschillende vaardigheden beheersen om goed les te kunnen geven. We weten allemaal dat het in de les moet gebeuren. In deze workshop komen verschillende aspecten van de leraar (op het Vmbo) aan bod. Als docent Engels ga ik verder tips en trucs geven hoe je steviger in je schoenen kunt staan. Uiteraard

« Older Entries