Tag Archives: Voertaal-Chinees

A17 Activerende werkvormen Chinees

Marlies Rijbroek Hogeschool Windesheim In deze workshop zullen – gekoppeld aan diverse in het Nederlandse onderwijssysteem gangbare pedagogische modellen – verschillende activerende werkvormen voor Chinees worden gepresenteerd. Op basis van een thema en inachtneming van onderwijskundige keuzes gaan deelnemers actief aan de slag om werkvormen te ontwerpen voor Chinees. Door de koppeling van pedagogische principes en de didactische uitwerking zullen de deelnemer praktische vaardigheden verwerven om de eigen lessen Chinees effectiever vorm te geven. Neem een laptop of smartphone mee. Doelgroep(en) workshop Chinees