Tag Archives: Voertaal-Nederlands

B27 Schrijfvaardigheid in het mbo; een Good Practice

Anna van Strien (Hogeschool van Amsterdam) & Janneke Ongering (SintLucas) Het Sint Lucas in Boxtel (mbo) leidt studenten op voor de creatieve industrie. Docente Nederlands Janneke Ongering presenteert u in deze workshop hoe zij vormgeeft aan beroepsgericht en geïntegreerd schrijfonderwijs voor haar studenten. Docent en didacticus Anna van Strien reikt u handvatten aan om zelf procesgericht en betekenisvol schrijfonderwijs vorm te geven voor mbo-studenten. U gaat aan de slag met het ontwerpen van concrete praktijkopdrachten en komt terug bij uw

B26 Formatief evalueren bij Nederlands: een neus voor (taal)kwaliteit ontwikkelen

Gerdineke van Silfhout (SLO) Aan de hand van een aantal lesvoorbeelden waarvan sommige op video, gaan we na wat essentiële ingrediënten zijn van formatief lesgeven. In elk geval het verhelderen van leerdoelen en het opstellen van succescriteria. En het selecteren van activiteiten en taken die passen bij de leerdoelen en leerlingreacties ontlokken. En het plannen van passende vervolgacties. De centrale vraag is: wat maakt het ene voorbeeld formatiever dan het andere? Ga jij door deze workshop iets anders doen in

B25 Een nieuw(s) geluid: werkvormen bij de actualiteit van de dag

Marieken Pronk (De Talengroep) Schreeuwerige koppen, kabaal in het nieuws, bekende Nederlanders die van zich laten horen: het nieuws is altijd om ons heen. Hoe lezen leerlingen dit nieuws? Weten ze wat echt is en wat niet? Zien ze wat ze moeten zien op een nieuwsfoto? Bij Nederlands biedt de actualiteit allerlei aanknopingspunten om met de taalvaardigheden aan het werk te gaan. In deze workshop maak je kennis met drie werkvormen waarbij het nieuws centraal staat en die zorgen voor

B24 Vaardigheden integreren: van theorie naar praktijk

Liv Polman (Radboud Universiteit Nijmegen) & Karen Wentzel (Wentzel Communicatie) Veel docenten zien het nut van integratie van vaardigheden, maar in de lespraktijk is er toch vaak sprake van een kunstmatige scheiding tussen vaardigheden. Hoe komt dat? En hoe kan het anders? Wat zijn wetenschappelijke inzichten over het in samenhang aanbieden van vaardigheden? Het komt allemaal aan bod! Aan de hand van een format dat ik heb ontwikkeld, bekijken de deelnemers van de workshop enkele lesvoorbeelden met geïntegreerde vaardigheden om

B23 Heb je zin in een taalAppje? > AFGELAST

AFGELAST Rita Sorce (Universiteit van Tilburg, Language Center Italiaans) & Sabrina Dall’Oca (ItaliaItalia) Op het gebied van vreemdetalenonderwijs vragen wij ons vaak af of het mogelijk is om een taal te leren via apps of dat apps alleen dienen als ondersteuning van het leren van talen. Maar hoe bouwen we een app? Kan ik zelf een app maken voor mijn lessen? Hoe kan ik een app in mijn lessen gebruiken? Wat zijn de voor- en nadelen? Italiaans Spaans HAVO VWO

B22 Leerdoelgericht taalonderwijs met Learnbeat

Koen Strous (Uitgeverij Dedact) In deze interactieve workshop ervaar je zelf hoe de consistente inzet van leerdoelen het taalonderwijs kan versterken. We laten zien hoe je zelf de regie kunt nemen bij de opzet van de leerlijnen, je waardevolle feedback kunt geven aan leerlingen, en de leerling met zelfinzicht en heldere leerdoelen gepersonaliseerd kan oefenen en verdiepen. Neem je telefoon, tablet of laptop mee! Engels Nederlands VMBO HAVO VWO Gymnasium VAVO MBO WO   Voertaal: Nederlands Is Bring Your Own

B21 Taalkabaal benutten door contrastieve taalbeschouwing

Horst Baranowski (Euregio Realschule) & Eva Knopp (Radboud Universiteit Nijmegen) In de actuele conceptvoorstellen voor de vakken Nederlands en Engels/Moderne vreemde talen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van meertaligheid en taalbewustzijn. In deze workshop laten we interactieve lesmethodes zien die door de contrastieve taalbeschouwing tussen het Nederlands en het Duits het ontwikkelen van een meertalig taalbewustzijn stimuleren. Deze lesmethodes zijn ontstaan in het kader van het INTERREG-project voor de Euregio Realschulen zijn toe te passen voor alle MVT-lessen

B20 Drama en wereldburgerschap

Mariska Dinkelman (UVA), Irene de Kleyn & Kristina Goodnight (HU) ‘It is not the place of the theatre to show the correct path, but only to offer the means by which all possible paths may be examined.’ – Augusto Boal (1939-2009) Deze workshop biedt handvatten om drama, authentieke communicatie en interculturele vorming te integreren binnen het mvt-onderwijs. Na een korte inleiding over de rol van de mvt-docent binnen het wereldburgerschapsonderwijs, het belang van het aanleren van kritisch en creatief denken

B19 Laat je horen! Muzikale werkvormen (in de vreemdetaalles) voor het verminderen van taalangst

Rosie Carlton-Willis & Cherish Grune (Uitgeverij Deviant) Het is een bekend fenomeen in de vreemde-taalles: leerlingen die zwijgen of volledig dichtklappen wanneer ze in de doeltaal moeten communiceren. In de literatuur beter bekend als taalangst. Meerdere studies tonen aan dat taalangst een negatief effect heeft op de leerprestaties. Maar wat kunnen we hier concreet tegen doen in de lespraktijk? En in hoeverre kan muziek een rol spelen in het terugdringen van taalangst? In deze workshop introduceren we een aantal muzikale

B18 Globaal kijken en luisteren: hoe toets je dat?

Dennis van den Broek & Margreet van Aken (CITO) Vanaf januari 2020 zit er in de kijk- en luistertoetsen vwo voor Duits, Engels en Frans een nieuw onderdeel dat globaal kijken en luisteren bevraagt. Hoe maak je opgaven voor globaal kijken en luisteren, en waarin verschillen ze van de reguliere opgaven? Docenten gaan in deze workshop zelf aan de slag om opgaven te bedenken bij materiaal. Daarnaast zal er een aantal discussiepunten aan bod komen, waaronder de taal waarin de

« Older Entries