Tag Archives: Voertaal-Nederlands

B06 Dynamisch talenonderwijs met TPRS

Kirstin Plante & Carmen Meester (Dynamic Language Learning) In deze workshop laten we zien hoe je een leestekstje dat nog te moeilijk is voor je leerlingen, met TPRS kunt voorbereiden. Wij starten met een tekstje in het Russisch. Je neemt actief deel aan een les Russisch en kunt daarna het tekstje moeiteloos lezen. Samen analyseren we welke technieken het jouw leerlingen mogelijk maken om actief te participeren in de les. Alle talen PO VMBO HAVO VWO Gymnasium VAVO MBO  

B05 Didactisch afkijken

Walter Geerts & Tiemen de Jonge (NHL Stenden Hogeschool) Als leraar wil je het verschil maken in de leerprestaties van je leerlingen, maar hoe doe je dat? In deze workshop staat de methode ‘Didactisch afkijken’ centraal. Praktijksituaties van mvt-lessen zijn het startpunt om na te denken over directe instructie, werkvormen, differentiatie en de vormgeving van onderwijs van morgen. Samen gaan we op zoek naar de praktijk in de theorie. Als lerarenopleider maken we gebruik van de theorie uit het praktijkboek

B04 Let the games begin…

Anca de Vries (Aeres Hogeschool Almere) Gamification van je lessen, of examification van bestaande spellen, is weer zo’n heerlijke onderwijstrend die heel leuk en effectief toe te passen is, als je maar weet hoe. In deze workshop gaan we kijken naar verschillende (taal)spellen die je zelf kunt maken, of die je kant en klaar kunt downloaden of bestellen om direct in de les te spelen. Verwacht, net als bij mijn eerdere digitools workshop, vooral veel leuke en praktische ideeën in

B03 Virtual Reality: belevenis binnen het taalonderwijs > AFGELAST

AFGELAST Josien Boetje (ROC Nijmegen) Virtual Reality (VR) en Augmented Reality zijn termen die u vast al eens voorbij hebt zien komen. VR is veelbelovend op het gebied van het leren omgaan met spreekangst, alsmede het oefenen van skills in een specifieke context. Ook kan het ingezet worden om virtuele trips te maken naar het buitenland. Ook benieuwd naar hoe je VR kunt inzetten in de taalles? Kom dan naar deze workshop! Alle talen VMBO HAVO VWO Gymnasium VAVO MBO

B02 Laat ze vooral spreken! > VOL

VOL Johan Keijzer, Karen Verheggen & Det van Gils (De Talengroep) Zou je de taal ook meer willen laten klinken in het lokaal? Uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen ook graag meer spreek- en gespreksvaardigheid willen oefenen tijdens de les. Maar hoe organiseer én evalueer je dat in een klas met 30 leerlingen? Tijdens deze praktische workshop leer je aan de hand van motiverende werkvormen die weinig voorbereiding vragen, hoe je je lessen zo kunt inrichten, dat alle leerlingen doelgericht

B01 Naar een perspectiefgerichte benadering van het modernevreemdetalenonderwijs

*Werkconferentie Lerarenopleiders Janneke Geursen & Nivja de Jong (ICLON, Universiteit Leiden) Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. In de voorstellen van het curriculum.nuontwikkelteam en het meesterschapsteam MVT gaat het niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn. We bespreken wat het inzetten van een meerperspectivische benadering voor het mvt-onderwijs kan betekenen. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Zetten de perspectieven leerlingen aan tot nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden,

A28 Leesvaardigheid: waarom blijven we doen wat we doen? > VOL

VOL Karen Wentzel (Wentzel Communicatie en Uitgeverij Blink) & Bas Prins (Agnieten College) En óf er nieuw leven moet komen in de brouwerij van het Talen-onderwijsland! Vooral op het gebied van leesvaardigheid. Ik sta het eerste half uur stil bij recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van leesvaardigheid: wat werkt wel en wat werkt echt niet? Ik bespreek hierbij ook het boek Disrupting Thinking (Kylene Beers; zie aprilnummer van Levende Talen Magazine). Dit wordt geen saaie monoloog, maar een compacte,

A27 Close Reading in de lessen Nederlands

Rieke Wynia en Meie Otten (Uitgeverij Deviant) Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak die teruggaat naar de kern: het lezen zelf. In deze workshop leer je wat Close Reading is, ervaar je een opdracht met Close Reading en ga je nadenken over manieren hoe je het kan toepassen in jouw lespraktijk. Nederlands MBO Voertaal: Nederlands Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee  

A26 Lees- en schrijfvaardigheid verbonden: syntheseteksten

Liselore van Ockenburg (UVA en Stedelijk Gymnasium Den Bosch) Afgelopen schooljaar hebben we een lessenserie ‘syntheseteksten leren schrijven’ getest in klas 3 van het vo. Syntheseteksten zijn teksten op basis van bronnen. Het doel is dat leerlingen informatie uit de verschillende bronnen afwegen, op logische wijze met elkaar in verband brengen en verwerken in een eigen, nieuwe tekst. In deze workshop voer je eerst een activiteit uit waardoor je je een beter beeld kunt vormen van de synthesetaak. Daarna maak

A24 Alle zintuigen prikkelen in de Frans les

Alike Last (Taalleermethoden.nl/Vrolijkenfrans) Zou je wel eens willen zien hoe een niet-schools zinvol curriculum Frans eruit ziet, met echte taalsituaties, meer spreken, aansluitend bij de interesses van de leerlingen, ook passend bij de vmbo-leerling, speels, met samenhang in leren, co-creatie, interculturaliteit, formatief toetsen? In deze workshop maak je kennis met Vrolijk & Frans, taal leren met plezier: een leuke, effectieve en kant-en-klare doorlopende leerlijn voor Frans waarin alle zintuigen geprikkeld worden. We gaan er hier verder niet te veel herrie

« Older Entries Recent Entries »