Tag Archives: workshopronde-a

A 06 Autobiografische vertellingen vanaf het niveau A1 van het ERK

Françoise Lucas HAN Het genre van de autobiografie biedt talrijke perspectieven om vanaf het niveau A1 van het ERK taalvaardigheden te oefenen. Informatie over jezelf geven en die informatie met anderen uitwisselen kan op een ludieke en creatieve wijze in de taalles uitgevoerd worden. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met activiteiten rondom de autobiografie die in de klas ingezet kunnen worden.

A 01 Differentiëren: ook in de opleiding!

Maartje Visser & Annika Groenveld Differentiëren is een verplicht onderdeel van het Toezichtkader Voortgezet Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2014/2015 dat differentiëren onvoldoende aan bod komt op de lerarenopleidingen. De HvA biedt daarom sinds 2015–2016 in leerjaar 3 van lerarenopleidingen talen de module ‘Differentiëren: omgaan met verschillen’ aan. In deze workshop maakt u kennis met de module-onderdelen, hoort u welke kennis en vaardigheden studenten leren en krijgt u praktische werkvormen voor

A 03 Verbinding als voorwaarde voor leren

Sebas te Dorsthorst RSG Lingecollege In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie behoeften de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord. De workshop is

A 25 Streektaal inzetten voor het taalonderwijs

Willemijn Zwart Saxion Hogescholen / IJsselacademie In deze workshop ontdekken docenten in het Nedersaksische taalgebied (van Groningen tot de Achterhoek) hoe streektaal meerwaarde kan hebben voor hun eigen taalonderwijs. Van spelen met lexicale ‘valse vrienden’, tot de Nederlandse spellingles, van het ontdekken van de eigen morfologie van de streektaal tot begrijpend lezen. De deelnemende docenten ontdekken de mogelijkheden én meerwaarde van streektaal voor hun eigen taalonderwijs. Natuurlijk is er na afloop volop ruimte voor vragen, discussie en brainstorm over de

A 17 Adaptieve feedback en support bij gespreksvaardigheid Frans in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk?

  Esther de Vrind Universiteit Leiden, ICLON Hoe kun je feedback, uitleg en oefeningen afstemmen op de individuele leerling om zijn/haar gespreksvaardigheid te verbeteren in reguliere klassen in het vo? Op deze vraag zoek ik antwoord in een vierjarig promotietraject in het kader van Dudoc-Alfa (https://vakdidactiekgw.nl/dudoc-alfa/). Tijdens deze workshop wissel ik graag met u van gedachten over deze vraag en presenteer ik resultaten uit mijn onderzoek waarin een praktische didactische aanpak voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support is uitgeprobeerd in

A 07 Praktische gamification in de klas

Bart Giethoorn Playbook Gamification Hoe komt het dat sommige leerlingen in de les geen 5 minuten hun aandacht erbij kunnen houden, maar wel urenlang geconcentreerd een spel kunnen spelen? En hoe kunnen we diezelfde spelprincipes gebruiken om ons lesontwerp te verbeteren? Dat zijn de vragen die we in deze workshop proberen te beantwoorden. Hopelijk leidt dat tot leerlingen die zich krachtig voelen; leerlingen die betekenisvolle keuzes kunnen maken, initiatief durven nemen, niet bang zijn om te experimenteren en dit het

A 13 Taal- en studievaardigheden voor een snelle start in het hbo

Jenny van der Ende Hogeschool Rotterdam Veel studenten ervaren een moeizame start in het hbo. Dit kan verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan de benodigde taal- en studievaardigheden. In de context van de opleiding kunnen studenten leren hoe ze een actieve en reflectieve studiehouding kunnen ontwikkelen en hoe ze tekorten binnen hun taalvaardigheid kunnen wegwerken door het stimuleren van interactie en het aanbieden van leerstrategieën. In de workshop neemt u op een aantrekkelijke manier kennis van een kansrijke

A 08 Differentiëren in het talenonderwijs: kleine ingrepen, grote effecten

Johan Keijzer & Karen Verheggen & Det van Gils (De Talengroep) Differentiëren in de lessen moderne vreemde talen en NT2: hoe doe ik dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als docent en trainer bij APS is in november 2016 bij uitgeverij Coutinho het praktijkboek rond dit thema verschenen. Tijdens deze workshop leert en ervaart u hoe u bij alle taalvaardigheden small, medium en large kunt differentiëren. Aan de hand van nieuwe, spannende en creatieve werkvormen met duidelijke instructie, bekijken

« Older Entries