Werkconferentie Lerarenopleiders

Tijdens de Landelijke Studiedag op 1 november 2019 werd opnieuw de werkconferentie voor lerarenopleiders mvt aangeboden.

Thema’s van de workshops waren lesgeven in tto, meertaligheid en taal- en cultuurbewustzijn. De laatste twee onderwerpen zijn actueel in het kader van de voorstellen van curriculum.nu.