Lerarenopleiders

Werkconferentie

Op 3 november 2017 vindt de werkconferentie voor lerarenopleiders mvt plaats op de Landelijke Studiedag van Levende Talen. Er is net als de afgelopen jaren een speciale ‘track’ voor lerarenopleiders.

Aanmelden

Bent u al lid? Dan kunt u zich inschrijven door in te loggen op www.levendetalen.nl en vervolgens te klikken u op Aanmelden LSD 2017. U kunt ook in uw mailbox kijken. Leden hebben op zaterdag 2 september een e-mail ontvangen met daarin een persoonlijke link naar het inschrijfformulier.

Inschrijving niet-Leden

Bent u nog geen lid? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

Inschrijfformulier gastleden

Workshops

Bij de workshopkeuze vinkt u workshop A0, A1 en B1 aan.

 

Programma

Vanaf 8.30: Ontvangst met koffie en thee, uitgeversmarkt

9.30: start programma voor lerarenopleiders in eigen zaal (tegelijkertijd met opening studiedag en lezing in grote zaal).

9.30 – 10.35:

Workshop AO Whatsapp in de MVT-les

Marrit van de Guchte (Universiteit van Amsterdam)

Tijdens de voorbereiding van een taaltaak in de mvt-les overleggen leerlingen nauwelijks met elkaar in de doeltaal. Wat zou er gebeuren wanneer dit overleg, voorafgaand aan de uitvoering van een taaltaak, niet face-to-face zou gebeuren, maar via whatsapp? Zouden leerlingen dan wel met elkaar in de doeltaal communiceren? En wat zou dit voor effect hebben op de daaropvolgende taakuitvoering? Tijdens deze bijeenkomst doe ik verslag van mijn onderzoek naar de effecten van het gebruik van whatsapp in de Duitse les. Daarnaast komen andere voorbeelden aan bod waarbij leerlingen online met elkaar kunnen communiceren in de mvt-les.

10.35-11.15: pauze

11.15-12.45:

Workshop A1: Differentiëren: ook in de opleiding!

Maartje Visser & Annika Groenveld (Hogeschool van Amsterdam)

Differentiëren is een verplicht onderdeel van het Toezichtkader Voortgezet Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs conludeerde in De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2014/2015 dat differentiëren onvoldoende aan bod komt op de lerarenopleidingen. De HvA biedt daarom sinds 2015–2016 in leerjaar 3 van lerarenopleidingen talen de module ‘Differentiëren: omgaan met verschillen’ aan. In deze workshop maakt u kennis met de module-onderdelen, hoort u welke kennis en vaardigheden studenten leren en krijgt u praktische werkvormen voor differentiëren in de talenles aangeboden. We tonen ook producten van studenten. Tot slot verkennen we welke aanpakken u meeneemt naar uw eigen opleiding. Neem een laptop of smartphone mee.

12.45-13.45: Lunchpauze, uitgeversmarkt, inzendingen Europees Talenlabel beoordelen en stem uitbrengen

13.45 – 15.15: Workshop B1

Taalbewustzijn in het onderwijs: op naar taalbewust burgerschap

Anna Kaal (Vrije Universiteit Amsterdam)

Taal is als het ware het ‘smeermiddel’ van de maatschappij; inzicht in de werking van dit smeermiddel, in de mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal, lijkt essentieel om als volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren. Het is de vraag of ons huidige curriculum leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol. Taalbewustzijn wordt dan ook vaak genoemd om taalonderwijs te vernieuwen. In deze workshop bespreken we onderzoek/ervaringen met betrekking tot taalbewust onderwijs, meningen over de toekomst van taalonderwijs (enquête Meesterschapsteam MVT) en manieren om taalbewustzijn een plek te geven in het scholen van leraren.

15.15-16.00: Thee- en koffiepauze, uitgeversmarkt

16.00-17.15: Prijsuitreiking Europees talenlabel en Talendidactiekprijs voor de beste scriptie aan een bachelor (tweedegraads) lerarenopleiding in de grote zaal. Aansluitend optreden van cabaretier Nathalie Baartman.

17.15: Borrel