Werkconferentie Lerarenopleiders

Tijdens Congres Levende Talen wordt opnieuw de werkconferentie voor lerarenopleiders mvt aangeboden.