Werkconferentie Lerarenopleiders

Tijdens de Landelijke Studiedag op 1 november 2019 wordt opnieuw de werkconferentie voor lerarenopleiders mvt aangeboden.

 

 

Aanmelden

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september 2019.