Anna van Strien

Anna van Strien is letterkundige, lerarenopleider en vakdidacticus is lerarenopleider en docent Nederlands (HBO en VO) en werkzaam als vakdidacticus bij de Hogeschool van Amsterdam.

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

B27 Schrijfvaardigheid in het MBO, een Good Practice