Carel van der Burg

Carel van der Burg heeft als docent en adviseur/trainer vele publicaties en lesmaterialen ontwikkeld met als kenmerk dat deze goed inpasbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk. Hij heeft als docent Duits 25 jaar les gegeven aan verschillende schooltypen en is nu adviseur/trainer bij CPS onderwijsontwikkeling en advies.

A21 Curriculum.nu

B.6 Motiveren en differentiëren met keuzeborden en keuzemenu’s