Charline Rouffet

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht

Charline Rouffet is docente Frans, vakdidacticus en lerarenopleider. Zij is werkzaam bij de Hogeschool Utrecht voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding Frans. Zij verzorgt modules literatuur, taalvaardigheid en vakdidactiek. Sinds september 2016 is zij lid van het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen. In september 2018 is ze gestart met een promotieonderzoek naar de invloed van communicatieve toetsing van de productieve vaardigheden op het didactische handelen van docenten moderne vreemde talen.

A20 Minder en beter toetsen: hoe doe je dat?

Workshop