Daniela Polisenska

Hogeschool van Amsterdam

Daniela Polisenska is hoofddocent Onderzoek voor de eerstegraads lerarenopleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van dezelfde hogeschool.

A01 Meertaligheid in talenonderwijs: een grote opdracht voor schoolpraktijk én lerarenopleiding

Workshop