Gerdineke van Silfhout

SLO, stichting leerplanontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is taalexpert VO bij SLO. Daarnaast houdt zij zich als themacoördinator Toetsing ook bezig met toetsing: de kwaliteit van PTA’s en schoolexamens, formatief lesgeven en het toetsen van moeilijk meetbare vaardigheden. In Toetsrevolutie VO (Sluijsmans & Kneyber, 2016) schreef zij een hoofdstuk over formatief evalueren bij Nederlands.

B26 Formatief evalueren bij Nederlands: een neus voor (taal)kwaliteit ontwikkelen

Workshop