Janneke Eising

Janneke Eising is als docent beroepsvoorbereiding verbonden aan de lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool. Ze is lang werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Momenteel is ze behalve docent beroepsvoorbereiding ook vakdidacticus Moderne Vreemde Tallen en verbonden aan de internationale lerarenopleiding.

NHL Stenden Hogeschool

Workshop: Doeltreffende Didactiek; klein verschil, groot effect