Janneke Geursen

ICLON, Universiteit Leiden

Vakdidacticus Engels/MVT

 

B01 Naar een perspectiefgerichte benadering van het modernevreemdetalenonderwijs

interactieve presentatie/workshop