Joana Duarte

Joana Duarte

NHL Stenden Hogeschool

Joana Duarte is associate lector bij de NHL Stenden Hogeschool (Academie Primair Onderwijs) en assistant professor bij de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit der Letteren). Ze is expert op het gebied van meertaligheid en translanguaging.

A13 Haal meer uit meertaligheid; een holistische aanpak voor meertalig onderwijs

workshop