Joyce van Ruiten

Internationale School van Amsterdam

Joyce van Ruiten, van oorsprong docent Frans, is thans werkzaam als docent Nederlands (MYP Dutch B) aan de Internationale School van Amsterdam (ISA), een IB school. De afgelopen 19 jaar heeft ze met veel plezier Frans en Nederlands als vreemde taal gedoceerd, zowel in Nederland als in Maleisië. Joyce verdiept zich sinds jaren in de toepassing van IT in de vreemde talen les en is Google Certified Educator level 2\. Andere belangrijke interessegebieden zijn Visible Thinking en TPR Storytelling.

A09 Haal de buitenwereld in de klas, ga op digitale expeditie!

Workshop