Liselore van Ockenburg

Universiteit van Amsterdam/Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Liselore van Ockenburg is docent Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Den Bosch. Dankzij een promotiebeurs voor leraren van het NWO doet zij sinds 2016 onderzoek aan de UvA, naar het schrijven van syntheseteksten in het voortgezet onderwijs

A26 Lees- en schrijfvaardigheid verbonden: syntheseteksten

Workshop