Liv Polman

Liv Polman

Radboud Universiteit Nijmegen

Liv Polman is docent Nederlands in opleiding aan de Radboud Universiteit. In het kader van haar scriptie voor de master Neerlandistiek heeft ze onderzoek gedaan naar de integratie van mondelinge taalvaardigheid met lees- en schrijfvaardigheid.

B24 Vaardigheden integreren: van theorie naar praktijk

Workshop