Myrthe Coret-Bergstra

Myrthe Coret-Bergstra is onderzoeker binnen het project “Holi-Frysk – meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen” aan de NHL Stenden hogeschool. Ze is expert op het gebied van meertaligheid, voornamelijk op het gebied van regionale talen zoals het Fries.

A13 Haal meer uit meertaligheid; een holistische aanpak voor meertalig onderwijs

workshop