Rene van Kralingen

Rene van Kralingen

Hogeschool Rotterdam en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

René van Kralingen & Walter Geerts bundelde hun ervaring in het Handboek voor Leraren. René is verbonden aan Onderwijsadviesbureau van Kralingen en Walter is onderwijskundige bij NHL Stenden Hogeschool. Beide hebben ze ruime ervaring in het VMBO en MBO. Al dan niet gezamenlijk schreven ze onder andere Doeltreffende Didactiek, Praktijkboek voor Leraren en Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs.

A04 Doeltreffende Didactiek op het MBO; klein verschil, groot effect

Workshop