Rudie Verbunt

Rudie Verbunt is lerarenopleider en vakdidacticus. In het kader van zijn masteropleiding deed hij onderzoek naar integratie van creatief schrijven in het literatuurcurriculum. Daarnaast is hij momenteel werkzaam als docent Nederlands in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

B28 ‘Met hen kun je lezen en schrijven!’ – creatief schrijven als onderdeel van het literatuurcurriculum