Sebastiaan Dönszelmann

Vrije Universiteit Amsterdam (lerarenopleiding)

Sebastiaan Dönszelmann is sinds 2004 vakdidacticus moderne vreemde talen aan de Vrije Universiteit en opleider algemene didactiek. Hij combineerde het opleiderschap lang met het leraarschap. In 2014 werd hem een Dudoc-alfa-beurs toegekend op een onderzoeksvoorstel naar leerzaam doeltaalgebruik in het reguliere voortgezet vreemdetalenonderwijs. In de lente van 2019 verdedigde hij zijn proefschrift Doeltaal-Leertaal. De ontwikkelde didactiek krijgt zowel in leergangen als op lerarenopleiding navolging.

A21 Doeltaal-Leertaal

Workshop