Sergej Visser

Sergej Visser

Bureau ICE

Sergej Visser was 20 jaar lang docent in het VO (MAVO/HAVO/VWO), waar hij Engels en CKV gaf. Om leerlingen meer aan het werk te zetten met de taal zelf, ontwikkelde hij met collega’s een compleet curriculum voor Engels en CKV in de bovenbouw. Daarbij stond formatief evalueren centraal. Tegenwoordig is Sergej trainer/adviseur bij Bureau ICE. Hij helpt scholen om meer formatief te evalueren, betere toetsen te geven, en helder beleid te vormen rond goed onderwijs en eerlijke toetsing. Zijn werkboek Informeel formatief evalueren in elke les verscheen dit voorjaar.

B12 Formatief evalueren in elke les bij MVTB26

Workshop