Tiemen de Jonge

NHL Stenden Hogeschool

Walter Geerts & Tiemen de Jonge zijn verbonden aan de lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool. Tiemen in de rol van docent Frans en vakdidacticus en Walter als onderwijskundige en docent beroepsvoorbereiding. Beide hebben ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Walter is samen met René van Kralingen auteur van Handboek voor Leraren en daarnaast medeauteur van o.a. Praktijkboek voor Leraren en Doeltreffende Didactiek.

B05 Didactisch afkijken

Workshop