Walter Geerts

Walter Geerts is als docent beroepsvoorbereiding verbonden aan de lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het VMBO en MBO. Hij is samen met René van Kralingen auteur van Handboek voor Leraren en daarnaast medeauteur van o.a. Praktijkboek voor Leraren en Doeltreffende Didactiek.

NHL Stenden Hogeschool

Workshop: Doeltreffende Didactiek; klein verschil, groot effect