Willemijn Zwart

Kom voor Taal / IJsselacademie / Saxion Hogescholen

Willemijn Zwart (1989) is Neerlandica, gespecialiseerd in meertalig onderwijs. Ze is directeur van educatief ontwerpbureau Kom voor Taal en werkt daarnaast als lerarenopleider Nederlands bij Saxion Hogescholen en als projectleider streektaalonderwijs bij de IJsselacademie. Ze is tevens voorzitter van Levende Talen Nedersaksisch.

A14 De meertalige school: van een taalrijke naar een talenrijke leeromgeving

Workshop