Daan van Hassel

Daan van Hassel (Duitsland Instituut) is een student Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft het project ”Studis unterwegs” in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam ontwikkeld. Tevens kreeg hij met zijn profielwerkstuk ”natürlich Deutsch” veel media-aandacht.

A25 Studis unterwegs: Duits(land) als onderwerp voor het profielwerkstuk