Eline van Batenburg

Eline van Batenburg werkt als docentenopleider bij de Hogeschool van Amsterdam, alwaar zij modules tweedetaalverwerving, vakdidactiek en onderzoeksvaardigheden verzorgt. Daarnaast deed zij de afgelopen vier jaar promotieonderzoek naar passend gespreksvaardigheidsonderwijs Engels voor vmbo-kader leerlingen. Deelstudies richtten zich o.a. op de effecten van vormgericht versus strategiegericht onderwijs op de gespreksvaardigheid en spreekmotivatie van kaderleerlingen, en op het meetbaar maken van gespreksvaardigheid via interactieve spreektaken. Huidig onderzoek richt zich o.a. op de effecten van taakherhaling op gespreksvaardigheidsonderwikkeling.

B1 De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels in het vmbo