Françoise Lucas

Françoise Lucas is lerarenopleider Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in cultuur, literatuur en vakdidactiek moderne vreemde talen. Zij schreef het boek Actief met Taalvaardigheid. Werken met literaire genres in de klas (2016). Bussum: Coutinho.

A12 Culturele activiteiten en communicatieve taalvaardigheden. Hoe kunnen docenten gevoel en betekenis aan taal geven?

Workshop