Gerbrich de Jong

NHL Stenden Hogeschool

 

Gerbrich de Jong is cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Nederlandse en Friese taal en cultuur. In 2016 heeft ze in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen een MOOC (Massive Open Online Course) gemaakt waarmee mensen over de hele wereld Fries kunnen leren. Aan de eerste run deden meer dan 7000 mensen mee. Sinds 2016 is Gerbrich werkzaam als docent bij de lerarenopleiding Nederlands en Fries aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Online taalleren met MOOCs