Irma Nentjes

Nuffic

Irma Nentjes werkt voor het LinQ-programma en is zelf docente Frans. Vanuit het LinQ-porgramma voert zij regelmatig schoolbezoeken uit en organiseert zij workshops. Samen met een andere LinQ-docent (naam later bekend) stelt zij een aantal goedwerkende werkvormen voor die leerlingen actief bij de les betrekken.

A23 LinQ voor meer (inter)actie!